Zdrowie psychiczne nastolatków

Zdrowie psychiczne nastolatków 

Młodzież ma bardzo dużą wrażliwość na emocje zwłaszcza w interakcjach społecznych z rówieśnikami i rodzicami. Obecnie psycholodzy i neuropsycholodzy zaczynają rozróżniać obszary mózgu związane z wrażliwością co może być atutem pomocnym w osiągnięciu dojrzałości emocjonalnej od czynników ryzyka, które mogą się przyczynić do problemów ze zdrowiem psychicznym.

Reakcje emocjonalne 

Za reakcje emocjonalne odpowiadają następujące obszary mózgu takie jak podkolanowa kora obręczy, przednia wyspa, ciało migdałowate. Psychiatrzy dziecięcy odkryli że nastolatki, które miały większą aktywność w wyżej wymienionych rejonach mieli większą skłonność do cierpienia na depresję i nawracające myśli samobójcze. Problem ze zdrowiem psychicznym nasilają się dynamicznie w okresie dojrzewania dotyka to 1/4 na nastolatków dlatego trzeba określić kto może być bardziej narażony i jakie metody leczenia będą najskuteczniejsze.

Badania psychiatrów

Z badań psychiatrów dziecięcych wynika, że są różne wzorce reakcji na wydarzenia stresujące, które widać w aktywności ciała migdałowatego, zakrętu obręczy i obszarach związanych nagrodą, destrukcyjnym zaburzeniem zachowania i w obszarze związanym z nadpobudliwością i deficytem uwagi. Coraz częściej psycholog dziecięcy, już nie szuka „leku” np. na depresje, ADHD tylko analizuje określone objawy np. anhedonię, brak koncentracji uwagi, i inne podtypy zaburzeń, aby szukać rozwiązania dla każdego z nich. Neuropsychiatrzy twierdzą że przyglądanie się teraz poszczególnym zachowaniom dla, których można wyodrębnić konkretne obszary mózgu będzie skutkowało lepszym i bardziej skutecznym podejściem do leczenia zaburzeń psychicznych i rozwojowych.

Z badań wynika, że nastolatki mają mniejsze korzyści z wyhamowania strachu, który może ich powstrzymać przed działaniami destrukcyjnymi. Sądzi się, że mogą słabo reagować na terapię poznawczo-behawioralną w przypadku lęku, który pobudza korę przed-czołową do zmiany wspomnień dotyczących strachu. Możliwa jest też modyfikacja terapii CBT aby lepiej działała u nastolatków, określa się to jako „konsolidacja pamięci”. Uzupełniającym podejściem do leczenia jest też bardzo skuteczna psychoterapia psychodynamicznaw naszym Ośrodku w Krakowie.

Terapia wymaga większego zaangażowania w proces rozumienia swoich emocji i potrzeb. Istnieją okna rozwojowe w których można zaproponować odpowiednie leczenie psychoterapeutyczne i psychiatryczne jeśli zajdzie taka potrzeba.


Piotr Wereszczyński psycholog i psychoterapeuta

Pracuje terapeutycznie w paradygmacie psychodynamicznym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób z problemami nerwicowymi i depresyjnymi zaburzeniami osobowości.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków