Dominika Bobkiewicz

psycholog dziecięcy i psychoterapeutka psychodynamiczna

Psycholog i psychoterapeutka. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży w paradygmacie psychodynamicznym.

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz czteroletniego, całościowego Kursu Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanego przez Oddział Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych CMUJ. Aktualnie realizuje Kurs z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży, organizowany przez Sekcję Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychonalitycznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę stale konsultuje u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego poprzez superwizję indywidualną, a także uczestnicząc w Grupie Balinta.

Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijała w trakcie studiów, odbywając staż absolwencki na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dorosłych CMUJ, pracując w Oddziale Psychiatrii i Psychosomatyki w Oświęcimiu, Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz Specjalistyczo- Terapeutycznej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Krakowie.

Obecnie zawodowo związana z Poradnią Zdrowia Psychicznego NFZ ,, Klinika Krakowska”, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.

Oferuję pomoc dzieciom i młodzieży, która zmaga się z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania oraz urazami psychicznymi.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty. Dbam o tajemnicę procesu psychoterapeutycznego, w trakcie, którego istotnym jest dla mnie zbudowanie bezpiecznej przestrzeni aby zapewnić moim pacjentom poczucie stałości i zaufania w relacji terapeutycznej.

Dominika Bobkiewicz psycholog dziecięcy i psychoterapeutka psychodynamiczna

Zespół

Poznajmy się

Synapsa od 2013 roku jest ośrodkiem psychoterapeutycznym, psychologicznym, seksuologicznym skupiającym doświadczonych profesjonalistów: psychiatrów, seksuologów, psychologów, psychologów dziecięcych, psychoterapeutów, terapeutów par i rodzin.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków oferuje konsultacje w zakresie: psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, psycholog dziecięcy, seksuolog, seksuolog dla par, terapia par, terapia małżeńska, psycholog w języku angielskim