Psychoterapia psychodynamiczna Kraków

to metoda terapii, która wywodzi się z głównych założeń psychoanalizy. Zgodnie z założeniem psychoanalizy zaburzenia psychiczne powstają na bazie nieuświadomionych konfliktów pomiędzy id, ego a superego.

Podstawowe zasady terapii psychodynamicznej:

  • istnieją nieświadome konflikty wewnętrzne i mają one wpływ 
    na pacjenta
  • pacjent używa mechanizmów obronnych w celu uniknięcia konfrontacji z konfliktem
  • dynamika terapii polega na relacji pacjent – terapeuta
  • istotny jest wgląd, który daje początek pożądanej zmianie

Terapeuta bierze pod uwagę proces nieświadomy, co oznacza, że jednym 
z celów terapii jest dostarczanie rozumienia, które będzie poszerzać obszar wolności od objawów, przymusów, oraz automatycznie wykonywanych zachowań, które nie są zgodne z prawdziwymi uczuciami i wewnętrznymi potrzebami pacjenta.

Psychoterapię psychodynamiczną rozpoczyna 1–4 sesji diagnostycznych, które kończą się kontraktem.

Spotkania z terapeutą trwają 45 – 50 minut, odbywają się 1 – 2 razy w tygodniu.

psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog dziecięcy, seksuolog, terapia par, terapia rodzinna, psycholog po angielsku, psychoterapia psychodynamiczna

Zespół

Poznajmy się

Synapsa od 2013 roku jest ośrodkiem psychoterapeutycznym, psychologicznym, seksuologicznym skupiającym doświadczonych profesjonalistów oferujących pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków oferuje konsultacje w zakresie: psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, psycholog dziecięcy, seksuolog, seksuolog dla par, terapia par, terapia małżeńska, psycholog w języku angielskim