Terapia par, poradnia małżeńska Kraków

to wspólne spotkanie małżonków/pary z terapeutą. Jej celem jest poprawa relacji poprzez lepszą komunikację i wzajemne zrozumienie, regulację bliskości, jasne określenie potrzeb i oczekiwań obu stron. Terapia pary umożliwia poznanie mechanizmów, które uniemożliwiają rozwiązywanie konfliktów i wzajemne porozumienie.

Wskazania do terapii par:

  • trudności w komunikacji i wyrażaniu wzajemnych potrzeb;
  • częste nieporozumienia, kłótnie, wzajemne oskarżenia;
  • poczucie oddalenia, osamotnienia;
  • sytuacje kryzysowe (np. zdrada, choroba jednego z partnerów);
  • wątpliwości dotyczące pozostawania w związku lub rozstania się.

Terapia par może być prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów.

Ta druga forma umożliwia szersze i bogatsze spojrzenie na tematy, z którymi zgłasza się para. Dodaje także kolejną perspektywę spostrzegania problemu, jego przyczyn itp. Terapeuci pracujący w parze mają możliwość przyjąć więcej treści zgłaszanych przez klientów, co poszerza także przestrzeń do empatycznego reagowania.

Prowadzący terapię mają też szansę dyskusji nad parą i jej problemem i wymiany spostrzeżeń- czy to w trakcie przerwy, czy też podczas sesji. Dodatkową zaletą jest możliwość analizy odczuć pojawiających się w parze terapeutycznej, które stanowią odzwierciedlenie emocji odczuwanych przez klientów.

Tylko razem? Terapia indywidualna

Zdarzają się sytuacje, że jeden z partnerów z jakiegoś powodu nie chce podjąć pracy nad poprawą relacji w związku. Wtedy warto rozważyć terapię indywidualną. Zmiany zachodzące w świecie wewnętrznym pacjenta wpływają konstruktywnie na różne obszary życia, również na związek.

psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog dziecięcy, seksuolog, terapia par, terapia rodzinna, psycholog po angielsku, psychoterapia psychodynamiczna

Profesjonalne wsparcie, psycholog dla par Kraków

W naszym Małopolskim Ośrodku Psychoterapii SYNAPSA w Krakowie oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie terapii dla par. Jest to ważny proces, który pomaga zrozumieć siebie nawzajem, odnaleźć wspólną drogę i pokonać kryzysy, które nieuchronnie pojawiają się w każdym związku.

Dlaczego warto skorzystać z terapii dla par? Przede wszystkim, jest to szansa na poprawę komunikacji między partnerami. Wiele problemów wynika z nieporozumień i błędów w komunikacji. Profesjonalny terapeuta pomaga zidentyfikować i usunąć te bariery, uczy jak efektywnie wyrażać swoje myśli, uczucia, potrzeby oraz jak aktywnie słuchać drugiej strony.

Ponadto, terapia zapewnia bezpieczną przestrzeń do wyrażenia emocji i rozwiązania konfliktów. W obecności terapeuty, partnerzy mogą otworzyć się na trudne tematy, bez obawy o negatywną reakcję czy eskalację konfliktu. To pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem i odnalezieniu konstruktywnych rozwiązań.

Terapia dla par to także okazja do pracy nad relacją. Odkrycie nowych, pozytywnych sposobów na radzenie sobie ze stresem, różnicami i wyzwaniami życiowymi, może przynieść parom większą satysfakcję i zadowolenie z związku. Niejednokrotnie, to właśnie te sesje stają się punktem zwrotnym, otwierającym drogę do głębszego zrozumienia siebie nawzajem.

Terapia małżeńska Kraków – pokonaj problemy z Synapsa

Terapia małżeńska pomaga parom zrozumieć źródło ich problemów. Często nieświadome wzorce zachowań i nierozwiązane konflikty z przeszłości wpływają na obecną relację. Podczas sesji terapeutycznych pary uczą się identyfikować i mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach w sposób, który jest zrozumiały dla partnera.

Jednym z kluczowych aspektów, na których skupia się terapia, jest komunikacja. Poprawa sposobu, w jaki partnerzy komunikują się ze sobą, może mieć przełomowe znaczenie dla związku. Terapeuta proponuje narzędzia i techniki, które umożliwiają otwarte i szczerze rozmowy o trudnych tematach, bez obawy przed konfliktem czy nieporozumieniem.

Ponadto, terapia małżeńska pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w sposób konstruktywny. Zamiast unikać trudnych rozmów czy eskalować spory, pary uczą się, jak negocjować i znajdować wspólne rozwiązania, które są satysfakcjonujące dla obu stron. To z kolei, prowadzi do wzrostu zaufania i wzajemnego szacunku.

Terapia dla par w Krakowie

Terapia dla par w SYNAPSA jest procesem, który pozwala obojgu partnerom lepiej zrozumieć dynamikę ich relacji. Praca z doświadczonym terapeutą umożliwia identyfikację źródeł konfliktów oraz trudności, które mogą hamować rozwój związku. Podczas sesji terapeutycznych można nauczyć się, jak efektywnie komunikować swoje potrzeby i oczekiwania oraz jak skutecznie słuchać i odpowiadać na potrzeby partnera. Takie podejście sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i współpracy.

Chcemy podkreślić, że decyzja o rozpoczęciu terapii dla par nie jest powodem do wstydu, lecz odważnym krokiem ku lepszemu zrozumieniu siebie i swojej relacji. W naszym ośrodku staramy się zapewnić atmosferę pełną szacunku, zaufania i otwartości, gdzie każda para może czuć się komfortowo i bezpiecznie. 

Podczas sesji terapeutycznych para ma możliwość zagłębienia się w swoje emocje, myśli i zachowania. Jest to czas, w którym można nauczyć się, jak własne doświadczenia życiowe wpływają na obecne działania i interakcje z partnerem. Terapia pozwala także odkryć nowe, zdrowsze sposoby radzenia sobie z problemami, co przekłada się na wzrost jakości życia obu partnerów.

Zespół

Poznajmy się

Synapsa od 2013 roku jest ośrodkiem psychoterapeutycznym, psychologicznym, seksuologicznym skupiającym doświadczonych profesjonalistów oferujących pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków oferuje konsultacje w zakresie: psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, psycholog dziecięcy, seksuolog, seksuolog dla par, terapia par, terapia małżeńska, psycholog w języku angielskim