Psychiatra dzieci i młodzieży od 14 roku Kraków

zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń natury psychicznej występujących w wieku rozwojowym u dzieci i młodzieży.

Do psychiatry dzieci i młodzieży w Krakowie można się zgłaszać, jeśli zaczynamy obserwować niepokojące objawy w zachowaniu dziecka, które będą związane z jego samopoczuciem, emocjami, funkcjonowaniem intelektualnym, społecznym, zaspokajaniem własnych potrzeb. Rodzicie lub opiekunowie znają dobrze swoje dziecko i to oni zauważają zmiany w jego zachowaniu, a niekiedy informacje o tym, że jego rozwój bądź zachowanie odbiega od funkcjonowania innych rówieśników trafiają do rodziców ze szkoły i środowiska. W takich wypadkach warto zasięgnąć pomocy psychiatry dziecięcego.

Wskazania do konsultacji z psychiatrą dziecięcym:

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD, ADD;
 • trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, wycofanie z grupy (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza);
 • zaburzenia lękowe – fobie, nerwica natręctw;
 • upośledzenia umysłowe;
 • zaburzenia zachowania i emocji;
 • całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera;
 • zaburzenia nastroju – depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe;
 • panika czy uogólniony lęk;
 • zaburzenia jedzenia – anoreksja, bulimia;
 • nerwice;
 • depresja;
 • zespół hiperkinetyczny;
 • tiki;
 • natręctwa;
 • moczenie nocne;
 • zaburzenie funkcjonowania społecznego w dzieciństwie;
 • zaburzenie opozycyjno-buntownicze;

Często rodzice zgłaszają się najpierw do psychologa dziecięcego. Ten, w zależności od stanu psychicznego dziecka, może mu zaproponować konsultację z psychiatrą dziecięcym. Lekarz specjalista ma za zadanie postawić diagnozę, co może czasami wymagać kilku wizyt. Pozwoli to ustalić właściwy plan leczenia zgodnie z zasadami skuteczności i bezpieczeństwa.

Dla właściwiej oceny stanu zdrowia dziecka psychiatra dziecięcy przeprowadza bardzo szczegółowy wywiad, zarówno z dzieckiem, jak i rodzicami, w którym pyta o przebieg ciąży, porodu oraz analizuje rozwój dziecka. Na tym etapie może być zalecone wykonanie dodatkowych badań – EEG, EKG, morfologii, moczu,badań laryngologicznych, badania okulistycznego, a niekiedy tomografii lub rezonansu magnetycznego – te wszystkie badania można wykonać w Krakowie. Dziecko może być też skierowane ponownie do psychologa dziecięcego lub klinicznego w celu wykonania niezbędnych badań i testów psychologicznych.

Dzięki tym wszystkim informacjom psychiatra dziecięcy może postawić diagnozę, ustalić, jak dalej będzie przebiegało leczenie i jeśli jest taka potrzeba – wdraża farmakoterapię. Najczęściej zaleca się terapię indywidualną u psychologa dziecięcego lub terapię grupową z dziećmi o podobnych trudnościach.

Leczenie u psychiatry dziecięcego często wymaga wsparcia rodziny lub zaangażowania w leczenie rodziny w formie terapii systemowej – terapii rodzinnej, gdzie pomocą objęta jest cała rodzina. Z tych form terapii można skorzystać w naszym ośrodku w Krakowie.

Psychiatra dziecięcy prywatnie Kraków

W Małopolskim Ośrodku Psychoterapii SYNAPSA oferujemy prywatne wizyty u psychiatry dziecięcego. Zapewniamy naszym pacjentom indywidualne podejście dostosowane do unikalnych potrzeb każdego pacjenta, co jest niezwykle ważne w delikatnej materii, jaką jest zdrowie psychiczne.

Decydując się na wizytę prywatną u psychiatry dziecięcego, rodzice lub opiekunowie mogą liczyć na wiele korzyści. Przede wszystkim, prywatna praktyka często oznacza krótszy czas oczekiwania na konsultację, co jest istotne, gdy potrzebna jest szybka interwencja. Ponadto, wizyty odbywają się w kameralnej atmosferze, co sprzyja budowaniu zaufania między lekarzem a pacjentem.

Konsultacja u psychiatry dziecięcego rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu z rodzicami lub opiekunami, który ma na celu zebranie kompleksowych informacji na temat historii rozwoju dziecka, jego zachowania, emocji, relacji z rówieśnikami oraz ewentualnych, wcześniejszych interwencji terapeutycznych. Następnie psychiatra przeprowadza bezpośrednią rozmowę z dzieckiem, starając się nawiązać z nim kontakt i zrozumieć jego świat wewnętrzny. W zależności od wieku i możliwości komunikacyjnych dziecka lub nastolatka, mogą być wykorzystywane różnorodne metody, takie jak rozmowa, zabawa czy rysunek.

Podczas konsultacji psychiatra ocenia nie tylko objawy zgłaszane przez rodziców, ale również ogólny rozwój dziecka, jego funkcjonowanie w różnych środowiskach (dom, szkoła, grupa rówieśnicza) oraz możliwe czynniki stresogenne. Na tej podstawie nasz specjalista może zalecić dalsze badania, wskazać konieczność konsultacji z innymi specjalistami (np. psychologiem, pedagogiem) lub zaproponować odpowiednią formę terapii

Psychiatra dla młodzieży 

Wiek nastoletni jest czasem wielu zmian, jakie zachodzą w głowie dorastającego, młodego człowieka. Z tego względu młodzież jest bardzo często narażona na różnego rodzaju problemy psychiczne. Wczesne rozpoznanie i reakcja na sygnały, które mogą wskazywać na potrzebę wsparcia psychiatrycznego, są istotne dla zdrowia psychicznego nastolatka.

Warto zwrócić uwagę na to, że okres dojrzewania to etap, w którym młodzi ludzie kształtują swoją tożsamość, nawiązują nowe relacje społeczne i uczą się radzenia sobie ze stresem oraz emocjami. Problemy psychiczne mogą znacząco utrudniać te procesy, prowadząc do trudności w szkole, izolacji społecznej, a nawet do rozwoju poważniejszych zaburzeń. Psychiatra dla młodzieży, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, jest w stanie zaoferować odpowiednie wsparcie, które pomoże młodemu człowiekowi przejść przez te trudne momenty.

Reagowanie na wczesne sygnały ostrzegawcze i zgłaszanie się do psychiatry z nastolatkiem jest niezwykle ważne. Do takich sygnałów można zaliczyć m.in. zmiany w zachowaniu, spadek zainteresowań, problemy ze snem, nadmierne zamartwianie się, unikanie kontaktów z rówieśnikami, agresję lub apatię. Wczesna interwencja pozwala na szybsze rozpoczęcie leczenia, co zwiększa szanse na pełny powrót do zdrowia.

Dobry psychiatra dziecięcy w Krakowie

Jeśli zauważasz niepokojące sygnały dotyczące zachowania, emocji lub rozwoju swojego dziecka, kluczowe może okazać się wsparcie doświadczonego psychiatry dziecięcego. W Krakowie, ośrodek psychoterapii SYNAPSA oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, zapewniając dostęp do specjalistów z bogatym doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych.

Psychiatra dziecięcy zajmuje się leczeniem różnorodnych schorzeń, w tym zaburzeń nastroju, takich jak depresja czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzeń lękowych, w tym zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń zachowania, ADHD (zaburzenia deficytu uwagi i hiperaktywności), zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także problemów związanych z traumą i stresującymi wydarzeniami życiowymi. Specjalista ten wspiera również dzieci i młodzież w przypadku trudności szkolnych, problemów związanych z samooceną i relacjami rówieśniczymi, a także w sytuacjach kryzysowych.

psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog dziecięcy, seksuolog, terapia par, terapia rodzinna, psycholog po angielsku, psychoterapia psychodynamiczna

Zespół

Poznajmy się

Synapsa od 2013 roku jest ośrodkiem psychoterapeutycznym, psychologicznym, seksuologicznym skupiającym doświadczonych profesjonalistów oferujących pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków oferuje konsultacje w zakresie: psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, psycholog dziecięcy, seksuolog, seksuolog dla par, terapia par, terapia małżeńska, psycholog w języku angielskim