Seksuolog o ekscytującym seksie w małżeństwie.

Seksuolog o seksie w relacji.

Seksuolodzy podkreślają że małżeństwo ma na celu wzmocnienie trwałości związku, jednakże wielu małżonków odczuwa niezadowolenie ze swoich związków. Seksuolodzy badający to zjawisko zwrócili uwagę na potencjalne źródło tego niezadowolenia, które wcześniej nie było dokładnie analizowane – różnice w zmianach pragnień seksualnych partnerów na przestrzeni czasu trwania związku.

Seksuolog o badaniach:

Seksuolodzy badali popęd seksualny nowożeńców heteroseksualnych, satysfakcję małżeńską, częstotliwość stosunków seksualnych oraz inne czynniki, takie jak stres i objawy depresji. Sprawdzali również, czy nowożeńcy mieli dzieci lub urodzili dziecko w trakcie trwania badania.

Badacze w dwóch badaniach, pierwszym trwającym rok, i kolejnym aż cztery lata odkryli, że średni poziom pożądania seksualnego kobiet był nie tylko niższy niż u mężczyzn na początku małżeństwa, ale również znacznie bardziej zmienny. Przez cały okres trwania obu badań, poziom pożądania seksualnego u mężczyzn pozostawał wyższy i bardziej stały w porównaniu do kobiet.

Dodatkowo, spadek popędu seksualnego u kobiet przewidywał spadek satysfakcji małżeńskiej u obojga partnerów. Co ciekawe, mimo że popęd seksualny u kobiet malał, częstotliwość stosunków seksualnych w parach nie uległa zmianie, co sugeruje, że kobiety podejmowały stosunki seksualne nawet wtedy, gdy nie miały na to ochoty.

Dzięki zbieraniu danych na przestrzeni długiego czasu, seksuolodzy byli również w stanie sprawdzić odwrotną zależność – czy spadek satysfakcji małżeńskiej mógł prowadzić do mniejszego pożądania seksualnego. Jednakże, badanie tego nie potwierdziło.

Dla par, które w trakcie badania zostały rodzicami, popęd seksualny żon spadł jeszcze bardziej gwałtownie, podczas gdy u mężczyzn pozostawał na stałym poziomie. Seksuolodzy zauważyli, że ponieważ spadek popędu seksualnego u kobiet występował również u par bez dzieci, rodzicielstwo nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pożądanie seksualne kobiet i satysfakcję małżeńską.

Sugestia seksuologa.

Seksuolodzy sugerują, że popęd seksualny kobiet może nie tylko sprzyjać reprodukcji, ale także wzmacniać więzi w związkach. Spekulują, że po ślubie kobiety mogą nie odczuwać tak silnej potrzeby seksu, aby zabezpieczyć więź z mężami.

Psycholodzy i seksuolodzy zauważają, że oba badania ograniczały się do par heteroseksualnych i wskazują, że niedopasowanie pożądania seksualnego może być mniejszym wyzwaniem w przypadku par tej samej płci. Dodatkowo, specjaliści przyznają, że większość par biorących udział w badaniu była rasy białej, i podkreślają, że przyszłe badania powinny uwzględniać te relacje w innych grupach demograficznych i kulturowych. Ponadto, wszystkie badane pary były nowożeńcami, więc psycholodzy sugerują, że korelacje te mogą się zmieniać w przypadku starszych par lub tych, które nie są w małżeństwie.

Naukowcy zalecają dalsze badania nad czynnikami, które mogą zapobiegać spadkowi popędu seksualnego u kobiet, takimi jak „większa chęć zaspokajania potrzeb seksualnych partnera, przekonanie, że seks wymaga pracy i oczekiwanie, że popęd seksualny będzie się zmieniał”. Podkreślają również, że niedopasowanie pożądania seksualnego w parach jest normalne i typowe, sugerując, że pary mogą chcieć rozwiązać ten problem z pomocą seksuologa i psychologa.

Autor artykuły:

Idalia Leszczyńska

psychologseksuolog i psychoterapeutka psychodynamiczna