Zaburzenia pożądania – kiedy zwrócić się o pomoc do seksuologa w Krakowie?

Zaburzenie pożądania

Zdrowie seksualne jest jednym z filarów zdrowia człowieka i obejmuje zarówno sferę biologiczną, jak i psychiczną oraz emocjonalną. Na zaburzenia seksualne może cierpieć nawet 30% populacji, niezależnie od płci. Wśród osób cierpiących na jakąś formę zaburzeń seksualnych, jedynie 18% jest świadoma swoich problemów, a wśród nich, 40% sięga po pomoc specjalistów. Tym bardziej ważna wydaje się wiedza na temat zdrowia seksualnych i świadomość tego, kiedy należy zwrócić się do seksuologa po pomoc.

Klasyfikacja

Zaburzenia pożądania są klasyfikowane nieco odmiennie dla mężczyzn i kobiet, choć objawiają się bardzo podobne. U kobiet diagnozuje się zaburzenie zainteresowania/wzbudzenia seksualnego, natomiast u mężczyzn, osłabienie pożądania seksualnego. Dla obu tych diagnoz podstawowym problemem jest brak lub zmniejszenie zainteresowania aktywnością seksualną. Problem ten dotyczy 25% kobiet i 7% mężczyzn. Zaburzenie może trwać całe życie, czyli dana osoba nie odczuwała pożądania od chwili rozpoczęcia aktywności seksualnej, może też być nabyte, czyli objawy zaczynają się w jakimś momencie życia, gdzie wcześniej aktywność seksualna przebiegała prawidłowo. Pomocą w odkryciu przyczyn może służyć seksuolog.

Oprócz podstawowego objawu zaburzenia pożądania, czyli brak zainteresowania aktywnością seksualną, osoby z tym problemem często również zgłaszają brak występowania myśli lub fantazji o treści seksualnej, brak odczuwania podniecenia czy też brak doznań genitalnych. Często też zdarza się, że osoba ma wolę podjęcia aktywności seksualnej, jednak nie potrafi nawet podczas zbliżenia odczuwać przyjemności. Co też ważne w diagnozowaniu tego zaburzenia, może przybrać formę uogólnioną lub sytuacyjną. Czyli osoba może odczuwać brak pożądania w każdej sytuacji i z każdym partnerem, ale zaburzenie może też ograniczać się do specyficznych sytuacji lub określonych partnerów.

Kiedy szukać pomocy u seksuologa w Krakowie

Kiedy należy zwrócić się do seksuologa jeśli jest podejrzenie zaburzenia pożądania? Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć sobie innym pytaniem – czy brak zainteresowania aktywnością seksualną przynosi cierpienie? Może to być psychiczne cierpienie osoby z zaburzeniem pożądania, ale również cierpienie tej osoby i partnera, może też prowadzić do konfliktów w relacji, czy też wywoływać zwiększony stres i napięcie w życiu codziennym. Jeśli w jakiejkolwiek sferze życia objawy na tle seksualnym prowadzą do napięcia, stresu czy cierpienia, dobrym pomysłem jest zgłoszenie się do seksuologa, który pomoże rozpoznać problem, zrozumieć przyczynę oraz zaproponuje odpowiednie metody leczenia.

Idalia Leszczyńska – psycholog, seksuolog i psychoterapeutka psychodynamiczna

Źródła:

Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5. (2013). Wrocław: Urban & Partner

Leiblum, S. R., Rosen, R. C. (red). (2000). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.