Psycholog z Krakowa o wsparciu dzieci w okresie izolacji wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2

Psycholog o emocjach wywołanych pandemią. 

Wywołany pandemią koronawirusa strach przed zakażeniem, brak kontaktu ze znajomymi i rodziną, groźba utraty pracy to silne stresory prowadzące ludzi do psychicznej niestabilności. Świadkami tych wydarzeń, przeżywanych w każdej rodzinie, są dzieci. Doświadczają one konieczności zmiany dotychczasowych zachowań oraz aktywności związanych ze szkolnym funkcjonowaniem, lecz częstokroć są one dla nich niezrozumiałe i trudne do pokonania. Skutki tej napiętej sytuacji dotkliwie odczuwają dzieci, które musiały przerwać proces terapeutyczny a nie kiedy wizyty u psychiatry dziecięcego.

Brak możliwości wspólnego funkcjonowania dziecka z rówieśnikami prowadzi do poczucia osamotnienia, odizolowania, odczuwania wielu trudnych emocji. Dzieci o słabszej odporności psychicznej są szczególnie w tej sytuacji narażone na dodatkowy stres i jego negatywne długoterminowe skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Na przykład dzieci mogą stać się bardziej drażliwe, zmęczone, wycofane, agresywne. Praca psychologa dziecięcego w gabinecie, tak samo jak psychologa online, polega na podążaniu za dzieckiem i jego potrzebami.

Dla rodziców – kilka propozycji dla wspierania emocjonalnego dziecka w czasie pandemii

Wielu rodziców poszukuje możliwości wspierania dziecka w różnych sferach, psycholog dziecięcy online nie zawsze jest osiągalny.

W zaspokajaniu potrzeby kontaktu społecznego wartościowe będą wspólne zabawy z dzieckiem. Stwarzają one możliwość komunikacji, dzięki czemu można bardziej poznać własne dziecko, jego potrzeby i zainteresowania, sposoby myślenia, sposoby rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji.

Jedną z takich form może być zaproponowanie domownikom stworzenia wspólnego plakatu przedstawiającego wybraną emocję (np. złość, gniew, radość, zdziwienie) i rozmowa na temat ich przyczyn i skutków, możliwych sposobów jej wyrażania, odczuć z nią związanych, radzenia sobie z nią.

Formą rozładowania stanu frustracji spowodowanej obecną sytuacją może być stworzenie wspólnej ze wszystkimi członkami rodziny gry gdzie pole startu będzie oznaczało dzień, w którym wszystko się zatrzymało i zostaliśmy zmuszeni do pracy w domu a polem mety koniec pandemii i powrót do dotychczasowego funkcjonowania. Wszystkie pola pomiędzy tymi polami mogą być dowolnie wypełniane w zależności od kreatywności osób tworzących grę. Zadania, które będzie musiała wykonać osoba stając na danym polu mogą dotyczyć zadań domowych np. wyrzucenia śmieci, sprzątania, gotowania, zorganizowania wspólnej aktywności i inne.

Należy pamiętać

Każda aktywność podejmowana z dzieckiem w domu powinna sprawiać przyjemność całej rodzinie. Jeśli będzie wykonywana „na siłę” dziecko zauważy, że rodzic jest sfrustrowany a wspólny czas jest dla niego przykrym obowiązkiem. Poczucie to może u dziecka wywołać przygnębienie, zirytowanie czy brak zaufania do rodziców.


dr Agnieszka Muchacka Cymerman – psycholog dziecięcy , pracuje w ujęciu psychodynamicznym.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków