Terapia rodzinna w Krakowie i rola psychologa

Czy terapia rodzinna można uzdrowić rodzinę?

Rodzina to podstawowa komórka, na której opiera się całe nasze społeczeństwo. Niestety nie zawsze może ona funkcjonować bez konfliktów, nieporozumień i pretensji każdego z jej członków, po prostu nie mam ideałów. Często takie konflikty można rozwiązać samodzielnie ale bywają takie okoliczności w których jest koniczna pomocą psychologia rodzinnego. Terapia rodzinna znacznie pomaga w naprawieniu relacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Na czym polega terapia rodzinna i kim jest psycholog rodzinny?

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest adresowana do wszystkich członków rodziny rodziców, dzieci oraz w określonych wypadkach wymaga włączenia pozostałych krewnych.

Opisując ten rodzaj pomocy trzeba jasno zaznaczyć że na terapii rodzinnej nikt nikogo nie ocenia ani nie jest to żadna szkoła dla rodziców jak postępować z dziećmi. Psycholog nie będzie państwu, podawał żadnych uniwersalnych rozwiązań, nie dostaniecie gotowej instrukcji dziania. Istotą takiego spotkania jest dialog, poznanie punktów widzenia każdej ze stron. Psycholog rodzinny, terapeuta stara się rozpoznać na czym polegają problemy, nie krytykuje, ani tym bardziej nie ocenia żadnej ze stron sporu. Terapii rodzinnej wszyscy na sesji poszukują odpowiedzi kto lub co doprowadziło do sytuacji w której potrzebne jest już pomoc specjalisty.

Spotkania z rodzinami w ośrodku Synapsa w Krakowie prowadzą doświadczeni psychoterapeuci, psycholog rodzinny. To osoby przeszkolone i z dużą praktyką w pracy zarówno z parami będącymi w związkach. Wykształcenie psychologiczne oraz szkolenia systemowe są związane z terapią rodzinną pozwalają takiemu psychologowi na pracę z rodzinami, która polega na dogłębną analizę dysfunkcjonalnych zachowań oraz poszukuje najlepszych rozwiązań.

Jak przebiega terapia rodzinna?

Decydując się na spotkanie z psychologiem rodzinnym być otwartym i gotowych ma szukanie rozwiązania i mieć chęć na zmianę i naprawę nieprawidłowych relacji. Podczas spotkań każdy z rodziny ma przestrzeń aby swobodnie powinien opowiedzieć jak widzi trudności z własnego punktu widzenia. Co najistotniejsze ważne jest to że podczas spotkania nikt z członków rodziny nie mam monopolu naprawdę wszystkie historie są ważne i prawdziwe. Duża cześć spotów, nieporozumień powstaje właśnie ze względu na błędy w komunikacji takie jak brak umiejętności aktywnego słuchania ze zrozumieniem, brakiem empatii po obu stronach, lękiem przed niezrozumieniem domowników co pociąga za sobą niechęć do dzielenia się swoimi problemami.