Spojrzenie na depresje, przez pryzmat pracy psychologa z Krakowa.

Psycholog:Rodzaje depresji.

Psycholog z Krakowa: Źródła depresji, jak i jej przebieg są o tyle zróżnicowanie, że dość często jest ona mylona z innymi zaburzeniami. Zarówno nasilenie jak i czas występowania objawów są odmienne w przypadku różnych typów depresji. Sposób przeżywania depresji przez pacjenta sprawia iż indywidualne podejście podczas jej leczenia jest niezbędne.

Każdy rodzaj depresji wymaga nieco innych metod terapeutycznych, które znajdziemy w Krakowie . Psycholog w przypadku depresji związanej z traumą najskuteczniejszym sposobem jest podjęcie terapii ukierunkowanej na łagodzenie skutków traumy, a nie działań skupiających się na typowych symptomach depresji. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dyskryminacji: lepsze wyniki uzyskuje się, gdy metody terapeutyczne mają na celu leczenie zdrowia psychicznego, co skutkuje również łagodzeniem objawów depresji. Innego podejścia wymaga depresja związana np. z utratą bliskiej osoby. W związku z powyższym, bardzo ważne jest dokładne określenie przyczyn depresji i umiejętność odróżnienia typu depresji występującej u pacjenta od innych typów depresji. Kraków daje taką możliwość konsultacja u dobrego psychologa psychoterapeuty i może stać się pierwszym krokiem do zrozumienia przyczyn depresji i odnalezienia efektywnego sposobu na eliminację dolegliwości związanych z określonym rodzajem depresji. Przy nasilonych objawach, psycholog może zalecić wizytę u lekarza psychiatry.

Czym się różni depresja związana z samokrytyka od innych typów depresji?

Szczególnym rodzajem depresji jest jest depresja występująca z samokrytyką. Depresja związana z samokrytycyzmem przez wielu pacjentów jest opisywana jako najbardziej bolesna i znacząco utrudniająca normalne funkcjonowanie. Terapeuci natomiast określają ją jako jedną z najtrudniejszych do przepracowania.

Jednym z możliwych wyjaśnień specyficzności depresji związanej z samokrytyką jest jej wewnętrzne pochodzenie. W większości typów depresji objawy nasilają się przez czynniki zewnętrzne (wydarzenia życiowe, dyskryminacja, stres, trauma itd.), i łagodzą się, gdy negatywny czynnik zanika. W przypadku samokrytycyzmy, czynnik wyzwalający depresję tkwi w człowieku, jest ciągle obecny i nie ustępuje samoistnie, wręcz przeciwnie, im dłużej pacjent zwleka z udaniem się do specjalisty, tym bardziej zaburzenie się pogłębia.

Bardzo często wysoki poziom samokrytycyzmu jest mechanizmem wyuczonym, a nie trwałą dyspozycją osobowości. Może mieć powstawać jako reakcja na zastraszanie w dzieciństwie, wykluczanie przez rówieśników, dyskryminację, trudności w relacji dziecko-rodzic. Jest ona trwałym schematem zachowania, trudnym do modyfikacji, natomiast najnowsze badania wykazują, iż są efektywne metody skierowane na regulacje nadmiernego samokrytycyzmu.

Skuteczność psychoterapii w leczeniu depresji związanej z wysokim poziomem samokrytycyzmu.

Wbrew podobieństwu objawów depresji związanej z samokrytyką do objawów występujących przy innych rodzajach depresji, metody terapeutyczne różnią się efektywnością w zależności od przyczyny zaburzenia. Liczne badania wykazały, że terapia poznawcza w przypadku osób cechujących się samokrytycyzmem, daję znacznie gorsze wyniki, w porównaniu do innych pacjentów. Terapia poznawcza może mieć działanie przeciwne do oczekiwanego; pacjenci korzystający z terapii poznawczej często obwiniają siebie za własny stan emocjonalny, wydaje im się, że nie są dostosowani do rzeczywistości.

Bardzo często podwyższony poziom samokrytycyzmu wiąże się z innymi zaburzeniami (np. stany lękowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, myśli samobójcze, fobie) i może znacznie utrudniać normalne funkcjonowanie. Skutecznym w takich wypadkach leczenie u psychologa w nurcie psychodynamicznym. Dlatego praca terapeuty w Małopolskim Ośrodku Psychoterapii Synapsa w Krakowie polega na indywidualnym podejściu do pacjenta, aktywnym wysłuchiwaniu, uwzględnianiu jego preferencji. Obecnie uważa się, że prawdziwe zaangażowanie w terapię, i wynikająca z tego efektywność, są możliwe jedynie gdy pacjent czuje odpowiedzialność za jej przebieg. Bardzo ważnym elementem terapii jest podjęcie samodzielnych decyzji, w tym decyzji związanych z wyborem dobrego psychologa oraz dobrego psychiatry z którym pacjent w poczuje się bezpiecznie.


Piotr Wereszczyński psycholog i psychoterapeuta

Pracuje terapeutycznie w paradygmacie psychodynamicznym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób z problemami nerwicowymi i depresyjnymi zaburzeniami osobowości.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków