Seksuolog o tym – Czy seksting jest dobry dla związków?

Seksuolog o sekstingu

Seksuolog twierdzi że w dzisiejszych czasach technologia odgrywa ogromną rolę w naszym życiu, w tym także w sferze intymności i życia seksualnego. Jednym z aspektów tego jest seksting, czyli wysyłanie erotycznych wiadomości tekstowych lub obrazków partnerowi lub partnerce. Jest to temat, który budzi wiele kontrowersji i jest źródłem wielu pytań, w tym jednego głównego: czy seksting jest dobry dla związków ? 

Przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej, przy użyciu doświadczeń seksuologów, psychologów specjalizujących się w terapii par.

Seksuolog mówi o zaletach sekstingu w związkach

Po pierwsze, warto zastanowić się nad korzyściami, jakie seksting może przynieść w związkach dorosłych. Jedną z głównych zalet jest możliwość kształtowania intymności i pożądania między partnerami. Wysyłanie sobie erotycznych wiadomości może pomóc w utrzymaniu iskry i napięcia seksualnego, zwłaszcza w długotrwałych związkach.

Dla wielu osób seksting to także forma przyjemności i eksploracji własnej seksualności. Może to być sposobem na wyrażenie swoich fantazji i pragnień, które mogą być trudne do wyrażenia w inny sposób. To narzędzie do odkrywania swojego ciała i potrzeb, a także do dzielenia się nimi z partnerem lub partnerką.

Seksting może również zwiększyć zaufanie między partnerami. Kiedy jesteśmy wystarczająco komfortowi, aby dzielić się swoimi intymnymi myślami i uczuciami z drugą osobą, to buduje silniejszą więź emocjonalną. To także może być sposobem na otwarcie rozmów na temat preferencji seksualnych i oczekiwań.

Ryzyka i wyzwania związane z sekstingiem

Jednakże, seksting nie jest pozbawiony ryzyka i wyzwań. Jednym z głównych aspektów, którymi trzeba się zająć, jest bezpieczeństwo online. Rozpowszechnianie treści intymnych może prowadzić do poważnych konsekwencji, jeśli nie zostanie to zrobione ostrożnie. Przestępcy mogą próbować wykorzystać takie materiały, a osoby wysyłające seksting mogą nie mieć pełnej kontroli nad danymi osobowymi.

Seksting wiąże się także z ryzykiem naruszenia prywatności. Wiadomości i obrazy, które wysyłamy, mogą w pewnych sytuacjach wyciec i stać się publiczne. To może prowadzić do wstydu i konsekwencji emocjonalnych.

Komunikacja i zaufanie

Jednym z kluczowych elementów sukcesu sekstingu w związku dorosłym jest otwarta komunikacja i zaufanie. Partnerzy powinni czuć się komfortowo rozmawiając o swoich granicach i oczekiwaniach. Dla wielu par ważne jest także określenie, kiedy i jakie treści są odpowiednie do wysyłania.

Warto również omówić kwestię zgody. Oba partnerki lub partnerzy powinny wyrazić zgodę na udział w takiej aktywności i czuć się z nią dobrze.

Przykłady pozytywnego wykorzystania sekstingu w związkach

Chcę podzielić się kilkoma przykładami pozytywnego wykorzystania sekstingu, które spotkałem w mojej pracy jako psycholog specjalizujący się w terapii par. Niektóre pary uważają seksting za korzystny element swojego życia seksualnego. Dla nich jest to sposób na utrzymanie pożądania i napięcia w związku. Istnieją także strategie, które pomagają parom eksperymentować z sekstingiem w sposób, który jest komfortowy i bezpieczny dla obu stron.

Przykłady negatywnych doświadczeń i jak ich uniknąć

Oczywiście, istnieją także przypadki negatywnych doświadczeń związanych z sekstingiem. Psycholodzy par spotkają osoby, które doświadczyły problemów związanych z utratą kontroli nad swoimi treściami lub ich rozpowszechnianiem. Jednym ze sposobów uniknięcia takich problemów jest ostrożność i rozwaga podczas wysyłania intymnych treści.

Wnioski

Podsumowując, czy seksting jest dobry dla związków dorosłych zależy od konkretnej pary. To narzędzie może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie intymności, pożądania i zaufania. Jednakże, trzeba być świadomym ryzyk z nim związanych i działać ostrożnie, aby uniknąć negatywnych konsekwencji. Kluczowe jest także utrzymanie zdrowej komunikacji i zaufania między partnerami.

Seksuolog zwraca uwagę że warto pamiętać, że każda para jest inna, więc podejście do sekstingu powinno być dostosowane do własnych potrzeb i komfortu. Ostatecznie, kluczem do udanego sekstingu w związku dorosłym jest wzajemne zrozumienie, zaufanie i otwarta komunikacja.


Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków