Psychoterapia indywidualna, terapia par i terapia systemowa w Krakowie- którą wybrać?

Psychoterapia indywidualna

W Krakowie jak i w innych miastach Polski najczęściej spotykaną formą pomocy psychologicznej jest psychoterapia indywidualnapsychoterapia psychodynamiczna. Słyszało o niej najwięcej osób i zazwyczaj wiadomym jest, iż ta forma kontaktu z psychologiem pomaga w problemach osobistych pacjenta takich jak kryzys życiowy, przezywanie żałoby, depresja, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, nerwica, zaburzenia lękowe itp. Natomiast czym różni się terapia par czy też terapia małżeńska od terapii systemowej, a raczej, co właściwie oznaczają te pojęcia- jest nadal często zadawanym pytaniem wśród pacjentów i osób zainteresowanych tematem pomocy psychologicznej w Krakowie.

Terapia systemowa

Terapia systemowa jest tak naprawdę pojęciem reprezentującym zbiór różnych rodzajów terapii. Psycholog /psychoterapeuta pracujący w nurcie terapii systemowej pracuje z systemem osób, który posiada własne zasady i mechanizmy funkcjonowania. Może nim być rodzina, para nieformalna- hetero lub homoseksualna, małżeństwo, związek poliamoryczny. A więc w zbiór o nazwie „terapia systemowa” będzie wchodzić zarówno terapia rodzinna, terapia par jak i psychoterapia małżeńska. Na terapii rodzinnej poruszane są m.in. tematy komunikacji, ról rodzicielskich, granic między rodzicami i dziećmi, przekazów rodowych, wyrażania emocji w systemie, faz rozwoju rodziny i innych. Natomiast terapia par dotyczy spraw relacji związkowej, strategii rozwiązywania konfliktów, komunikacji w parze, pokonywania kryzysów rozwojowych związku, życia seksualnego pary itp.

Terapia małżeńska 

Pojęcie terapii małżeńskiej jest w zasadzie zawężeniem pojęciowym odnoszącym się jedynie do tego rodzaju pary, która jest związkiem formalnym. W praktyce psychoterapia par odnosi się zarówno do związków formalnych jak i nieformalnych. Termin poradnia małżeńska działa na podobnej zasadzie- bierze pod uwagę jedynie pary formalne.

Czasem decyzja o tym, jaki rodzaj terapii podjąć jest oczywista, a czasem jest ona wynikiem jednej lub więcej konsultacji z psychoterapeutą. Zdarza się tak, że do poradni na konsultację pary trafiają rodzice, którzy mają problemy natury wychowawczej, a dostają zalecenie, by na następne spotkanie przyjść razem z dziećmi. Bywają też sytuacje, w których psycholog, po wstępnym rozpoznaniu problemu na konsultacji rodzinnej, stwierdza, iż podsystemem który wymaga największej uwagi jest diada rodzicielska i zaprasza na następną sesję samych rodziców, a więc proponuje konsultację pary.

Róże terapie.

Należy pamiętać także o tym, że psychoterapia par lub terapia rodzinna nie wyklucza jednoczesnego uczestnictwa jej członków w psychoterapii indywidualnej. Nierzadko zdarza się, iż poza tematami budowania relacji w parze, psycholog, a czasem sami pacjenci, zauważają współistnienie osobistych problemów każdego z uczestników, które wpływają na życie pary czy rodziny. Sytuacja może być również odwrotna: pacjent korzystający z indywidualnej pomocy psychologicznej może wspólnie z terapeutą odkryć, iż terapia byłaby pomocna także jego związkowi.

Brak decyzji w sprawie wyboru rodzaju terapii nie jest zatem przeszkodą w skorzystaniu z pomocy psychologicznej czy terapeutycznej. Można zacząć od indywidualnego spotkania z psychologiem lub konsultacji pary, a po rozeznaniu problematyki danej osoby lub osób, zostać skierowanym na odpowiednią formę terapii. Temu właśnie służy faza konsultacji do terapii: określeniu problemów i doborze adekwatnych form pomocy.


Barbara Matla -psycholog, psychoterapeuta par.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię par.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków