Psychologiczne spojrzenie na wiadomości pełne przemocy.

Psycholog o podejściu do informacji medialnych.

Psychologia o kontekście przetwarzania informacji medialnych, zwłaszcza tych związanych z przemocą, psychologiczne podejście staje się kluczowym elementem w radzeniu sobie z traumatycznymi treściami. Oto kilka istotnych aspektów tego podejścia:

 1. Radzenie sobie z traumą związaną z przemocą w mediach społecznościowych:
  • Psychologowie wspierają jednostki w procesie przetwarzania traumatycznych treści z mediów społecznościowych.
  • Terapie poznawczo-behawioralne (CBT) mogą pomagać w identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych przekonań oraz nawyków związanych z przemocą w mediach.
  • Terapia traumy, w tym EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), może być skutecznym narzędziem w redukcji objawów związanych z ekspozycją na przemoc w mediach społecznościowych.
 2. Zastosowanie umiejętności tolerancji na niepokój w obliczu bezsilności:
  • Media często prezentują sytuacje, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, co może prowadzić do uczucia bezsilności.
  • Psychologowie uczą umiejętności tolerancji na niepokój, pomagając jednostkom w akceptacji ograniczeń wpływu na globalne zdarzenia.
  • Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na wzmocnienie mechanizmów obronnych, pozwalających na lepsze radzenie sobie z lękiem.
 3. Ostrożności w przyswajaniu treści z mediów:
  • Psychologowie promują praktyki ostrożności podczas korzystania z mediów społecznościowych.
  • Ostrożności pomaga jednostkom w świadomym spostrzeganiu swoich reakcji emocjonalnych na treści medialne, co z kolei umożliwia bardziej zrównoważone podejście do konsumpcji informacji.

Psychologiczne podejście do wiadomości koncentruje się na przekształcaniu negatywnych reakcji emocjonalnych poprzez terapie ukierunkowane na traumę, umiejętności tolerancji na niepokój. Te narzędzia pomagają jednostkom w budowaniu zdolności do skutecznego radzenia sobie z trudnymi treściami medialnymi, jednocześnie dbając o ich zdrowie psychiczne też dzięki wsparciu lekarza psychiatry z Krakowa.

Psychologowie o podstawowych zasadach dbania o siebie:

W procesie radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, dbanie o siebie staje się nieodzownym elementem utrzymania zdrowia psychicznego. Psychologowie i lekarze psychiatrzy kładą nacisk na następujące podstawowe zasady dbania o siebie:

 1. Równowaga między samotnością a interakcjami społecznymi:
  • Psycholog pomaga ludziom w rozpoznawaniu własnych potrzeb dotyczących samotności oraz interakcji społecznych.
  • Znalezienie równowagi między czasem spędzanym w samotności a aktywnością społeczną jest kluczowe dla utrzymania zdrowego życia psychicznego.
  • Terapie grupowe i wsparcie społeczności mogą być cennym źródłem zrozumienia, akceptacji oraz wzajemnego wsparcia.
 2. Wyłączanie się od wiadomości jako skuteczna forma ochrony psychicznej:
  • Świadome ograniczanie ekspozycji na traumatyczne wiadomości może pomóc w redukcji chronicznego stresu.
  • Psycholog wspiera osoby w określaniu zdrowych granic w konsumowaniu informacji medialnych, zaznaczając, że wyłączanie się od wiadomości nie oznacza obojętności, lecz troski o własne zdrowie psychiczne.
  • Promowanie zdrowego dystansu do medialnych treści jest kluczowe dla utrzymania równowagi emocjonalnej.
 3. Rozwijanie strategii samooceny i potwierdzania wewnętrznych doświadczeń:
  • Psycholog pomagają pacjentom w budowaniu zdolności do oceny swojego stanu psychicznego i emocjonalnego.
  • Praktyki, takie jak pisanie dziennika, pozwalają na refleksję nad własnymi uczuciami, co z kolei wpływa na lepsze zrozumienie siebie.
  • Potwierdzanie i uznanie własnych doświadczeń emocjonalnych jest kluczowym elementem zadbania o zdrowie psychiczne.
 4. Zachowanie zdrowego rytmu życia:
  • Psycholog wspiera osoby w utrzymaniu zdrowego rytmu życia, obejmującego regularny sen, zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną.
  • Te elementy mają fundamentalne znaczenie dla utrzymania równowagi psychicznej, wpływając na produkcję neuroprzekaźników związanych z samopoczuciem. Gdy następuje nieprawidłowości w tym zakresie konieczna jest wizyta u lekarza psychiatry.

Podstawowe zasady dbania o siebie, takie jak zrównoważona samotność, kontrolowana ekspozycja na informacje medialne, rozwijanie samooceny oraz utrzymanie zdrowego rytmu życia, stanowią integralną część psychologicznego podejścia do radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Podsumowanie.

Na zakończenie warto podkreślić kluczowe aspekty radzenia sobie z trudnymi informacjami oraz roli psychologa w budowaniu lepszego samopoczucia emocjonalnego.

 1. Radzenie sobie z trudnymi informacjami:
  • W dzisiejszym świecie, nasze zdrowie psychiczne jest narażone na wpływ trudnych informacji medialnych.
  • Skuteczne strategie radzenia sobie, takie jak umiejętności tolerancji na cierpienie, regulacja układu nerwowego i dbanie o aspekty fizyczne, są kluczowe dla utrzymania równowagi emocjonalnej.
 2. Rola psychologa w procesie samopieczy:

Zachęta do skorzystania z pomocy psychologa:

 • Warto podkreślić, że korzystanie z pomocy psychologa nie jest oznaką słabości, lecz świadomym krokiem w kierunku dbania o własne zdrowie psychiczne.
 • Psychologowie oferują indywidualne ( psychoterapię psychodynamiczną, terapię systemową ) wsparcie, dostosowane do potrzeb każdej osoby, co prowadzi do skuteczniejszego radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Podsumowując, zdolność radzenia sobie z trudnymi informacjami jest nieodłączną częścią życia współczesnego człowieka. Skorzystanie z pomocy psychologa w naszym Małopolskim Ośrodku Psychoterapii SYNAPSA stanowi mądrą decyzję w dążeniu do lepszego samopoczucia emocjonalnego, umożliwiając rozwijanie skutecznych strategii radzenia sobie i utrzymanie równowagi psychicznej.

Opracował: Piotr Wereszczyński psycholog psychodynamiczny, prowadzi psychoterapie indywidualną z osobami dorosłymi.