Terapia par: Kryzys w związku – początek czy koniec?

Terapia par o kryzysie w związku

Terapeuta par, który przyjmuje pacjentów w poradni małżeńskiej, często słyszy to pytanie, szczególnie, gdy chodzi o konflikt w związku, trwający już od dłuższego czasu. Małżonkowie, bądź partnerzy nie potrafią samodzielnie rozwiązać powtarzających się problemów i im dłużej ta sytuacja trwa, tym bardziej tracą nadzieję na pozytywny przebieg wydarzeń. Mają poczucie, że rozmawiali już wiele razy na ten sam temat i że porozumienie jest niemożliwe. Tymczasem ludzka psychika działa w dużej mierze na zasadach nieświadomości, dlatego też wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie sami w sobie zobaczyć.

Skryte problemy, poważne kryzysy w związku

Często codzienne sprawy lub jakiś powtarzający się temat konfliktu skrywają inny nierozwiązany problem. Małżonkowie mogą sprzeczać się o podział obowiązków w domu, a w rzeczywistości chodzi o potrzebę wsparcia lub też uwzględnienia zdania czy planu dnia drugiej osoby. Temu ma służyć terapia małżeńska, aby osoba trzecia – terapeuta par- mogła z zewnątrz zaobserwować nieświadome mechanizmy powtarzające się w parze i wspólnie z klientami poszukać rozwiązań odpowiednich dla każdego z partnerów, a tym samym dla ich relacji. Psychoterapeuta pomaga dotrzeć do tych potrzeb i tematów, które stanowią sedno problemu, a do tej pory nie były uświadomione.

Zdrada – najtrudniejsza sytuacja kryzysowa w związku

Jedną z trudniejszych sytuacji kryzysowych w parze jest zdrada, której wystąpienie zazwyczaj powoduje utratę nadziei na budowanie pozytywnej relacji. Często osoba, która zdradziła ma poczucie winy, zdradzona zaś czuje się pokrzywdzona i zraniona i może mieć trudność z przebaczeniem i ponownym zaufaniem. Pojawiają się myśli o rozstaniu, z którymi para zgłasza się do psychoterapeuty. I ta decyzja o podjęciu terapii dla par, jest sytuacją, od której wiele może się zmienić, bo właśnie zdrada jest często sygnałem o emocjonalnym dystansie partnerów. Oczywiście trudno jest wznieść się ponad poczucie krzywdy i od razu zobaczyć w zdradzie szansę, potrzeba na to czasu.

Poszukiwanie przyczyn kryzysu w związku

Psycholog wraz z parą zajmują się poszukiwaniem przyczyn ich wzajemnego oddalenia, poznają historię związku oraz nierozwiązanych i niewypowiedzianych pragnień. Terapia małżeńska ma w tym przypadku za zadanie również zabliźnienie wcześniejszych zranień w relacji, odnalezienie i wypowiedzenie niespełnionych potrzeb i poszukiwanie rozwiązań ich zaspokojenia.

Kryzys w związku, a pomoc terapeuty

Nie znaczy to oczywiście, że zawsze konflikt w związku, związany ze zdradą lub też nie, kończy się kontynuowaniem relacji. Partnerzy mogą zgłosić się na terapię dla par w celu rozeznania, co zadziałało w relacji, jakie są możliwości zmiany i czy w ogóle chcą związek kontynuować. Bywa również, że para w toku terapii lub przed jej rozpoczęciem postanawia się rozstać. W tym procesie związanym z pożegnaniem i ułożeniem relacji na nowo może im towarzyszyć psychoterapeuta – jeżeli poczują potrzebę dodatkowego wsparcia. Warto jednak z tak ważną decyzją o rozstaniu poczekać i nie poddawać się bez prób odbudowy relacji. Każda para wkłada wiele energii w jej kształtowanie i rozwój oraz w próby szukania porozumienia. Zawsze jest coś, co ją spaja, a o czym w trudnych momentach łatwo zapomnieć. Dlatego kryzys, choć bolesny i zniechęcający, może być początkiem nowego spojrzenia na sytuację i zapoczątkować nową jakość relacji przy odpowiednim wsparciu psychoterapeuty.


Barbara Matla -psycholog, psychoterapeuta.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię par.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków