Kiedy i po co zgłaszać się na konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży 

Rodzice wielokrotnie zastanawiają się, kiedy powinni zgłosić się po pomoc do psychologa dziecięcego. Zazwyczaj zanim decyzja zostanie przez nich podjęta problem znacznie się nasila i wymyka spod kontroli. Często argumentem przemawiającym za odkładaniem zgłoszenia się po pomoc jest towarzyszący lęk, niepewność, brak wiary w działanie i skuteczność psychoterapii.

Cel konsultacji psychologicznej dla dzieci

Celem psychoterapii psychodynamicznej jest leczenie zaburzeń psychicznych takich, jak m. in.: nerwice, zaburzenia depresyjne, lękowe i osobowości w celu zapewnienia trwałej zmiany samopoczucia i funkcjonowania pacjenta. Zajmowanie się tą formą terapii wymaga od terapeuty ukończenia odpowiednich kursów i korzystania z superwizji.

Psychoterapia dzieci bazuje na podstawowej ich aktywności, czyli na zabawie. Obserwowanie dziecka w trakcie zabawy umożliwia poznanie jego mocnych i słabych stron oraz pozwala na odkrycie możliwości dziecka i tego, na co je stać w różnych sytuacjach. W zabawie dziecko ma możliwość uwolnienia się od dręczących je napięć i złych emocji. Ponadto ma możliwość uczenia się wyrażania swoich uczuć oraz rozwiązywania swoich problemów, zaspokajania potrzeby doznawania wrażeń, uczy się wyrażać swoje myśli i uczucia. „Psychoterapia ma miejsce tam, gdzie zachodzą na siebie dwa obszary bawienia się: ten, który należy do pacjenta, i ten, który należy do terapeuty. Dotyczy więc dwojga ludzi bawiących się razem.” [D. W. Winnicott, 1995, s. 215].

Terapia młodzieży

Problemy młodzieży mogą przejawiać się zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami lękowymi, odżywiania, depresją. Terapia młodzieży opiera się na dotarciu w głąb tłumionych przez nastolatka trudności i problemów, wsparciu w określeniu swojej tożsamości oraz w nabywaniu umiejętności budowania głębokich i dojrzałych więzi międzyludzkich.

Terapia dziecka

Terapia dziecka znacznie poszerza perspektywy w wieku przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym oraz w wieku adolescencji. Pozwala wyjść z utartego szablonu i poznać samego siebie, by realizować swój potencjał oraz poczuć się lepiej i pewniej. Dziecko uczy się doświadczać w życiu więcej radości, ale również nazywać swoje emocje i radzić sobie z nimi w konstruktywny sposób.

Z dzieckiem na konsultację należy zgłosić się wtedy, gdy zauważymy niepokojące zachowania (np. zachowania agresywne, autoagresywne, odmowę chodzenia do szkoły lub trudności w kontaktach społecznych), gdy widzimy, że dziecko ma niskie poczucie własnej wartości, gdy cierpi na nerwice lub ma przedłużający się nastrój depresyjny.

Przy określonych objawach może być potrzebna konsultacja psychiatry dziecięcego.

Zapraszam na konsultacje w Krakowie – psycholog dziecięcy Agnieszka Muchadzka Cymerman


Agnieszka Muchacka Cymerman – psycholog dziecięcy , pracuje w ujęciu psychodynamicznym. 

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków