Jakie są fakty dotyczące psychoterapii?

Jakie są fakty dotyczące psychoterapii?

Istnieje wiele błędnych i niepowtarzalnych przekonań na temat psychoterapii, które nie oferują satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego terapia jest korzystna w przypadku lęku, depresji, uzależnień, zaburzeń osobowości, w sytuacjach kryzysu w życiu prywatnym czy zawodowym?”.

Istnieje wiele mylących stereotypów na temat pracy psychologów i psychoterapeutów, pochodzących z telewizji, filmów. Z pomocy psychologa w Krakowie może skorzystać każdy potrzebujący. Osoby poszukują psychoterapii z przeróżnych powodów: aby poradzić sobie z depresją, nerwicą, lękami, zaburzeniami osobowości, objawami somatycznymi czy uzależnieniem. Niektórzy szukają pomocy, w związku z trudnościami życiowymi: rozpad związku, rozwód, utrata pracy, konflikty w rodzinie, śmierć bliskiej osoby. Inni pacjenci proszą psychologów o pomoc z adaptacją w nowej pracy czy chęcią poprawy umiejętności społecznych, szukają wsparcia w radzeniu sobie z chorobą, czy pomoc w kontekście wchodzenia w nową rolę, związaną z rodzicielstwem i obowiązkami rodzinnymi. Skorzystanie ze wsparcia psychologa-psychoterapeuty, prowadzących terapię indywidualną pomaga lepiej zrozumieć swoje trudności i umożliwia skuteczniejsze poszukiwanie rozwiązań swoich problemów.

Jeszcze kilka lat temu wizyta u psychologa, zwłaszcza w miłych środowiskach społecznych, wiązała się strachem przed szykanowaniem i napawała lękiem o stygmatyzację. Na szczęście to ulega bardzo dynamicznej zmianie dzięki mediom, w których mówi się otwarcie problemach psychicznych, a szukanie pomocy coraz częściej jest postrzegane jako zaradność.

Istnieje niezaprzeczalny związek między ciałem a psychiką – problemy emocjonalne często powodują objawy fizyczne i na odwrót.

Psychoterapia to droga do rozumienia Twoich myśli, emocji i pragnień.

Nie zawsze w sytuacji kryzysu wsparcie ze strony naszych bliskich przyjaciół czy rodziny jest wystarczające. Psychologowie i psychoterapeuci mogą zaoferować znacznie więcej, niż przyjaciele czy rodzina. W Ośrodku Psychoterapii Synapsa w Krakwie pracują wyłącznie wykształcone osoby, posiadające wieloletnie doświadczenie, chętnie uczestniczące w szkoleniach, ciągle pogłębiające swoją wiedzę, co pozwala im być specjalistami w rozumieniu i leczeniu skomplikowanych trudności pacjentów.

Lata badań pokazują, że psychoterapia jest bardzo skuteczna i znacznie poprawia jakość życia, zmniejszając jednocześnie nasilenie negatywnych objawów. Przebieg psychoterapii to nie tylko słuchanie, ale przede wszystkim, interpretacja, klaryfikacja, konfrontacja w poszczególnych podejściach, jak również wskazówki i zadania dla pacjentów.

Psychologowie i psychoterapeuci psychodynamiczni mają wiedzę i umiejętności, aby rozpoznawać niekorzystne zachowania lub wzorce myślenia, których nie są w stanie dostrzec bliscy.

Psycholog dzięki swojej wiedzy, poświęconej uwadze i wnikliwej analizie relacji, może skutecznie obserwować i rozpoznawać powielanie niekorzystnych modeli postępowania.

Dzięki zasadzie tajemnicy i poufności, w gabinecie można mówić o najbardziej skrytych i intymnych rzeczach, bez obawy, że zostanie to w jakiś sposób wykorzystane przeciwko klientowi. Dlatego wizyty psychoterapeutyczne są przestrzenią, gdzie ludzie mają możliwość swobodnie poruszać kwestię, którymi nigdy by nie podzielili się z bliskimi. Istnieje jednak kilka wyjątków, w których psycholog ma obowiązek poinformować odpowiednie instytucje, na przykład, jeśli pacjent grozi skrzywdzeniem siebie lub kogoś innego. Takie odstępstwa od tajemnicy są dokładnie omawiane z terapeutą.

Poproszenie o pomoc daje nadzieję na poprawę samopoczucia.

Zdarza się, iż decyzje o zgłoszeniu się do psychoterapeuty odwleka się przez tygodnie, miesiące, nierzadko i lata, w nadziei, że samodzielnej pracy wystarczy, aby rozwiązać własne problemy. Podjecie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii np. psychodynamicznej, nie oznacza, że poniosło się porażkę, tak jak nie można mówić o porażce, jeśli sami nie potrafimy wyleczyć swoich zębów, i musimy udać się do dentysty, aby nie cierpieć.

Istnieje wiele zaburzeń np. psychosomatycznych, depresyjnych, nerwicowych, lękowych, które mogą mieć podłoże psychobiologiczne. Sprawiają one konieczność konsultacji psychiatrycznej i wdrożenia farmakoterapii.

Osoby, które przyznają się przed sobą, że potrzebują pomocy, nie są słabe, wręcz przeciwnie – są wystarczająco silne, aby zdecydować się na ten krok po długim czasie samotnych zmagań, i już z pomocą psychologa są w stanie polepszyć samopoczucie.

Proces leczenia terapeutycznego oparty na empatycznej współpracy. 

Terapeuta na etapie konsultacji prosi Cię o jak najobszerniejszy opis Twoich trudności, zmagań, objawów, problemów, które sprowadziły Cię do gabinetu w Krakwie. Również zbiera informacje na temat Twojej historii życia, rodziny – istotnych osób. Dopyta, jak sobie radzisz w domu, szkole czy pracy, w relacjach społecznych, o marzenia i obawy. Zapyta, jak do tej pory radziłeś sobie z trudnościami. Psychoterapia jest procesem opartym na współpracy i aktywnym dialogu.

Ważnym obszarem w pracy psychoterapeutycznej jest badanie doświadczeń z dzieciństwa i istotnych wydarzeń, które miały i mają wpływ na obecne życie. Analiza tych zagadnień może pomóc Ci zrozumieć aktualną strategię radzenia sobie w życiu oraz poznać wzorce i schematy, które odtwarzasz w relacjach. Spojrzenie w przeszłość pozwala lepiej zrozumieć teraźniejszość i przyczynia się do pozytywnych zmian w przyszłości.

Nie da się określić długości czasu psychoterapii: tylko u 25 % pacjentów poprawa następuje po 6 miesiącach terapii, u zdecydowanej większości pacjentów natomiast, wprowadzenie zmian wymaga znacznie dłuższego czasu. Na optymalny okres terapii ma wpływ wiele indywidualnych czynników, np. historia pacjenta, intensywność objawów, głębokość zaburzenia, farmakoterapia, siła mechanizmów obronnych, ilość sesji w tygodniu, motywacja itp. Celem psychologa nie jest prowadzenie terapii „do końca życia”, ale umożliwienie pacjentowi jak najszybszej poprawy funkcjonowania i zwiększenie komfortu życia.


Piotr Wereszczyński psycholog i psychoterapeuta

Pracuje terapeutycznie prowadzi psychoterapię psychodynamiczną. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób z problemami nerwicowymi i depresyjnymi zaburzeniami osobowości.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków