Jakie korzyści daje pacjentom psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest stosowana w naszym ośrodku w Krakowie. Jest bardzo skuteczną formą terapii, o bardzo szerokim zakresie trudności i objawów zdrowia psychicznego między innymi: depresji, lęku, paniki i dolegliwości fizycznych związanych ze stresem, zaburzeniami osobowości, nerwica, anoreksja, bulimia oraz objawy psychosomatyczne. Korzyści z takiej pracy terapeutycznej znacznie rosną po zakończeniu całościowego leczenia. To wynika z badań przeprowadzonych w 2010 i opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Psychoterapia psychodynamiczna, poszukuje psychologicznych źródeł cierpienia emocjonalnego. To, co charakteryzuje to podejście to autorefleksja, poszerzanie wglądu na nacisk przy analizie relacji między terapeutą a pacjentem gdzie zaczynają się odtwarzać nieprawidłowe wzorce w relacjach interpersonalnych.

Celem terapii psychodynamicznej jest znaczne łagodzenie najbardziej uciążliwych objawów, ale też poprawa w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i rodzinnym.

Badania nad skutecznością terapii psychodynamicznej.

Z badań wynika, że nie tylko terapie skoncentrowane na objawach takie jak podejście poznawczo-behawioralne mają dowody na swoją skuteczność. Doktor Jonathan Shedler z University of Colorado Denver School of Medicine „Obecne dowody naukowe wskazują, że terapia psychodynamiczna jest wysoce skuteczna. A korzyści i trwałość jest tak duża jak przy stosowaniu innych psychoterapii”.
Została przeprowadzona dość duża analiza obejmująca 160 badań, które skupiają się na terapii psychodynamicznej i kilku metanaliz dotyczących innych wiodących terapii i leków przeciwdepresyjnych.
Dr. Shedler mierzył wielkość zmiany wywołanej każdym wpływem terapeutycznym. Wielkość rezultatu 0,80 jest uważana za dużą dla skuteczności w badaniach psychologicznych i medycznych. Jedna duża analiza jaka została przeprowadzona dla terapii psychodynamicznej obejmowała 1431 pacjentów. Pacjenci zgłaszali się z różnymi problemami , depresją, nerwica, zaburzenia (lękowymi, osobowości, odżywiania,) itp. Skuteczność wykazywała wielkość 0,97 dla ogólnej poprawy objawów gdy spotkania z psychologiem psychodynamicznym odbywały się raz w tygodniu i trwały około rok czasu.
Pacjentów poddano też badaniom po około dziewięciu miesiącach od zakończenia terapii i efekt terapii wyniósł 1,51 i okazało się, że w porównaniu ze stosowaniem popularnych leków przeciwdepresyjnych działanie medykamentów jest o wiele mniejsze wynosi 0,31. Te badania opublikowano w czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Analizy te przeprowadzone przez Shedlera oparte na najlepszych badaniach dotyczących terapii psychodynamicznej, wykazały znaczne korzyści terapeutyczne. Naukowiec oznajmił, że rozmiary efektów były imponujące nawet w przypadku zaburzeń osobowości głęboko zakorzenionych, nieprzystosowanych cech, które są niezwykle trudne do leczenia.
Podejście psychodynamiczne uruchamia mechanizmy, które ciągle wpływają na zmianę w procesach psychologicznych pacjenta nawet po zakończeniu spotkań z terapeutą psychodynamicznym. W innych popularnych terapiach ich wpływ na zmiany psychiczne zmniejsza się z upływem czasu.

Podsumowanie

Obecnie panuje pogląd, że cierpienie psychiczne można sprowadzić do listy objawów, a leczenie oznacza radzenie sobie z tymi objawami bez żadnego wglądu.

W zdecydowanej większości przypadków cierpienie emocjonalne jest wplecione we wzorce relacyjne z przeszłości, wewnętrzne konflikty oraz wpływ nieświadomości i właśnie temu służy psychoterapia psychodynamiczna.

Istnieje o wiele więcej interesujących badań nad innymi terapiami psychologicznymi, i iż twórcy innych terapii przejęli inicjatywę w uznaniu wagi rygorystycznej oceny naukowej. Zasadniczą sprawą jest rzetelność badań porównawczych, istnieją materiały, które nie spełniają wymogów badawczych. Badania przeprowadzone przez Shedlera wskazują, iż psycholodzy z innych podejść używają też elementy psychodynamiczne, ułatwiając samopoznanie, analizę emocjonalną, rozumienie wzorców relacji itp.

Dzięki badaniom potwierdzającym skuteczność terapii psychodynamicznej możemy ją oferować w naszej poradni w Krakowie.

Bibliografia: Artykuł: „Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej”, Jonathan K. Shedler, PhD, University of Colorado Denver School of Medicine; Psycholog amerykański , tom. 65. Nr 2.

Opracowała : 

Piotr Wereszczyński psycholog i psychoterapeuta

Pracuje terapeutycznie w paradygmacie psychodynamicznym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób z problemami nerwicowymi i depresyjnymi zaburzeniami osobowości.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków