Jaki wpływ zadaniem psychologów ma wczesne odejście ojca, na życie dziewczynek.

Psycholog o traumie porzucenia

Porzucenie to doświadczenie, które może wpłynąć na ludzi przez całe życie, szczególnie jeśli miało miejsce w kluczowym okresie rozwoju. Dla wielu osób porzucenie staje się źródłem traumy, która manifestuje się w różnych aspektach życia, zarówno w relacjach, jak i wewnętrznie. W niniejszym artykule zajmiemy się analizą ośmiu powszechnych cech osobowości córek, porzuconych przez ojców. Przyjrzymy się, jak porzucenie wpływa na ich życie, i jak psychoterapia indywidualna, psychoterapia psychodynamiczna w Krakowie może pomóc w przezwyciężeniu tych wyzwań.

Cechy osobowości wspólne dla utraty ojca.

1. Obniżone poczucie własnej wartości

Dzieci doświadczające porzucenia często mają trudności w rozwijaniu zdrowego poczucia własnej wartości. Porzucenie przez rodzica może wpłynąć na przekonanie dziecka, że jest niegodne miłości i wsparcia.

2. Nadmierna czujność

Osoby, które były porzucane w młodym wieku, często rozwijają nadmierną czujność i irracjonalne lęki. Mają tendencję do odczuwania strachu przed tym, że wydarzy się coś złego.

3. Wcześniejsze lub wzmożone zachowania seksualne

Dzieci próbujące zaspokoić brak emocjonalnej więzi mogą wykazywać przedwczesne zachowania seksualne. Szukają miłości i pocieszenia w fizycznym kontakcie, co może prowadzić do wcześniejszej aktywności seksualnej.

4. Strach przed porzuceniem

Strach przed ponownym porzuceniem może wpływać na relacje dorosłych, prowadząc do przywiązywania się lub potrzeby ciągłego potwierdzania uczuć w związkach.

5. Problemy z asertywnością lub agresją

Osoby porzucone mogą mieć trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i stanowczością w relacjach. Niektórzy stają się nadmiernie agresywni, inni unikają konfliktów.

6. Zachowania zaburzone lub uzależniające

Brak umiejętności radzenia sobie z emocjonalnym bólem może prowadzić do używania jedzenia lub substancji jako źródła pocieszenia.

7. Strach przed „utratą wszystkiego”

Osoby porzucone często żyją w stałym strachu przed utratą wszystkiego, co mają. To uczucie jest szczególnie intensywne w kluczowych momentach życia.

8. Ciągłe próby rozwiązania lub przepracowania traumy

Dla wielu osób porzuconych, próby radzenia sobie z traumą wpływają na ich życie dorosłe. Mogą starannie unikać zakładania rodziny lub wręcz przeciwnie – usiłować to zrobić, aby udowodnić sobie swoją wartość.

Jak leczyć ?

Terapia psychodynamiczna u psychologa psychoterapeuty w naszym Małopolskim Ośrodku Psychoterapii Synapsa w Krakowie może pomóc osobom porzuconym w przepracowaniu traumy i odzyskaniu kontroli nad swoim życiem. To proces, który wymaga czasu i wysiłku, ale dzięki wsparciu i zrozumieniu, można osiągnąć gojenie po traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa. Psychoterapeuci i psychiatra z Krakowa specjalizujący się w terapii indywidualnej mogą być cennym źródłem pomocy dla osób doświadczających skutków porzucenia przez rodziców.

Opracował: Piotr Wereszczyński psycholog psychodynamiczny, prowadzi psychoterapie indywidualną z osobami dorosłymi.

Bibliografia:

Schäfer, I., Pawils, S., Driessen, M., Härter, M., Hillemacher, T., Klein, M., Muehlhan, M., Ravens-Sieberer, U., Schäfer, M., Scherbaum, N. ., Schneider, B., Thomasius, R., Wiedemann, K., Wegscheider, K. i Barnow, S. (2017). Zrozumienie roli wykorzystywania i zaniedbania w dzieciństwie jako przyczyny i konsekwencji nadużywania substancji: niemiecka sieć CANSAS. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1304114