Jak zdaniem psychologów poczucie własnej wartości zmienia się w ciągu życia.

Nasza wartość 

Poczucie własnej wartości jest kluczowym elementem naszej psychiki i wpływa na wiele aspektów naszego życia. Badania wykazują, że to niezmiernie istotne zasób psychologiczny, który ulega stałym zmianom w trakcie naszej egzystencji.

Badani naukowe psychologów. 

Naukowcy od niedawna analizują liczne badania nad samooceną, aby zrozumieć, jak zmienia się ona od dzieciństwa do późnej starości. To podejście daje nam nowe perspektywy na poczucie własnej wartości i jego wpływ na relacje, zdrowie, edukację oraz sukces zawodowy.

Zespół badaczy przeanalizował aż 331 badań, w których samoocenę oceniano u ponad 164 000 osób w wieku od 4 do 94 lat. Respondenci wypełniali kwestionariusze, w których wyrażali swoje przekonania na temat swojej wartości i szacunku dla siebie.

Wyniki tych badań wykazały, że samoocena nieco wzrastała w wieku od 4 do 11 lat, pozostawała na stabilnym poziomie od 11 do 15 lat, znacznie wzrastała od 15 do 30 lat, pozostawała na stosunkowo stałym poziomie od 30 do 70 lat, a następnie zaczęła maleć, zwłaszcza po osiągnięciu 90. roku życia.

Odkrycia te podważają wcześniejsze przekonania na temat zmian w poczuciu własnej wartości w różnych grupach wiekowych. Na przykład, myślano, że u dzieci w wieku 7-9 lat występuje spadek samooceny, ale okazało się, że jest ona nieznacznie wyższa. Wcześniejsze przekonania o nagłym spadku samooceny u nastolatków również nie znalazły potwierdzenia.

Ciekawe jest również to, że pomimo wyzwań związanych z procesem starzenia się, osoby starsze utrzymują stosunkowo wysoki poziom poczucia własnej wartości. Związek między wysoką samooceną a zdrowiem psychicznym seniorów jest szczególnie istotny, ponieważ niska samoocena może zwiększać ryzyko depresji i konieczności wizyty u lekarza psychiatry w Krakowie celu podjęcia leczenia.

Podsumowując, nasze poczucie własnej wartości ewoluuje przez całe życie, a zmiany te są bardziej pozytywne, niż wcześniej przypuszczano. Badania te dostarczają cennych informacji na temat tego, jak rozwija się nasza psychika w różnych etapach życia i jak można dbać o swoje poczucie wartości, nawet w późniejszych latach. Psychologowie i psychoterapeuci podkreślają, że istotne jest, abyśmy dbali o naszą samoocenę, niezależnie od wieku, ponieważ ma to wpływ na jakość naszego życia i zdrowie psychiczne.

Jeśli macie kłopot z byt niską samo oceną zapraszamy na konsultację do naszych psychologów z Małopolskiego Ośrodka Psychoterapii Synapsa w Krakowie.

Bibliografia:Orth, U., Erol, R. Y., & Luciano, E. C. (2018). Development of self-esteem from age 4 to 94 years: A meta-analysis of longitudinal studies.Psychological Bulletin, 144(10), 1045–1080.