Jak zadaniem psychologów możemy wpływać na własne poczucie wartości i jakie działania mu zagrażają.

Spojrzenie psychologów.

Poczucie własnej wartości odgrywa fundamentalną rolę w naszym życiu i wpływa na to, jak postrzegamy siebie, innych oraz nasze otoczenie. Jednak nie jest to stała cecha, którą mamy od urodzenia; jest to konstrukt, który kształtuje się na przestrzeni życia i może ulegać zmianom. Istnieje wiele czynników wpływających na poczucie własnej wartości, a także szkodliwe działania, które je osłabiają. W tym tekście omówię zarówno kluczowe aspekty, które kształtują poczucie własnej wartości, jak i działania, które mogą je zagrażać. Co może skutkować koniecznością konsultacji psychologicznej i podjęciem psychoterapia psychodynamicznej w którymś z ośrodków w Krakowie.

Kluczowe punkty:

 1. Poczucie własnej wartości kształtuje przekonania, emocje, zachowania i ogólne samopoczucie ludzi. Poczucie własnej wartości jest niezwykle ważnym aspektem naszej psychologii. Wpływa ono na nasze przekonania o sobie samych, nasze emocje, nasze zachowania i ogólną jakość życia. Jest to swoiste lustro, w którym widzimy siebie.
 2. Na poczucie własnej wartości wpływa wiele czynników, w tym wczesne doświadczenia, postrzeganie siebie i porównania społeczne.Nasze poczucie własnej wartości kształtuje się na skutek różnych czynników. Wczesne doświadczenia, takie jak wychowanie rodzicielskie, mają ogromny wpływ. Postrzeganie siebie, czyli to, jak widzimy samych siebie, także odgrywa kluczową rolę. Ponadto, porównania społeczne z innymi ludźmi mogą znacząco wpływać na nasze poczucie własnej wartości.
 3. Elementy, które przyczyniają się do zdrowego poczucia własnej wartości, obejmują samoakceptację, integralność i samorealizację.Aby rozwinąć zdrowe poczucie własnej wartości, ważne jest, abyśmy akceptowali samych siebie wraz z naszymi mocnymi i słabymi stronami. Ponadto, integralność, czyli zgodność z naszymi wartościami i zasadami, oraz dążenie do samorealizacji, czyli rozwijania swojego potencjału, są kluczowymi elementami budowania pozytywnego obrazu siebie.
 4. „Poczucie własnej wartości to reputacja, którą zdobywamy sami ze sobą.” —Nataniel BrandenTo cytowane zdanie od Nathaniela Brandena doskonale oddaje istotę poczucia własnej wartości. To nie jest coś, co inni ludzie nadają nam; to coś, co tworzymy sami poprzez swoje przekonania i działania.

Psychologicznie złożony aspekt poczucia wartości. 

Poczucie własnej wartości jest złożonym aspektem naszej psychologii, które może ulegać obniżeniu z różnych przyczyn. Oto kilka czynników i działań, które mogą wpłynąć na obniżenie poczucia wartości:

 1. Nadmierne narzekanie: Ciągłe skupianie się na swoich trudnościach i narzekanie na swoje życie może prowadzić do obniżenia poczucia wartości. Choć wyrażanie swoich uczuć jest ważne, nadmiar negatywnych myśli i skarg może przekształcić ból w cierpienie.
 2. Nadmierne szukanie pomocy: Choć warto doceniać wsparcie od innych, nadmierna potrzeba ciągłego pomagania może sugerować, że sami nie potrafimy sobie poradzić. To może prowadzić do poczucia bezradności i obniżenia poczucia wartości.
 3. Unikanie: Unikanie sytuacji, które wydają się trudne lub przerażające, może wydawać się początkowo komfortowe, ale na dłuższą metę pogarsza poczucie wartości. Taka postawa sugeruje, że nie jesteśmy w stanie radzić sobie z wyzwaniami.
 4. Samospełniające się proroctwa: Nasze przekonania o sobie i nasze działania wpływają na sposób, w jaki inni nas postrzegają. Jeśli mamy niską samoocenę i zachowujemy się zgodnie z tym przekonaniem, inni mogą reagować negatywnie, co potwierdza nasze przekonania i działa na obniżenie poczucia wartości.
 5. Odkładanie: Ciągłe odkładanie działań, które mogłyby pomóc w osiągnięciu celów, może prowadzić do obniżenia poczucia wartości. Brak podejmowania zdecydowanych kroków może sugerować brak wiary w siebie i swoje zdolności.
 6. Mówienie tak, gdy powinniśmy powiedzieć nie: Ciągłe ustępowanie innym, aby uniknąć konfliktu, może prowadzić do obniżenia poczucia wartości. To może sugerować brak asertywności i zbytnią troskę o to, co inni myślą o nas.
 7. Zaniedbywanie siebie: Brak dbałości o siebie, zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej, może wpłynąć na obniżenie poczucia wartości. Niedbały wygląd czy brak troski o zdrowie mogą wpływać na negatywne opinie o sobie.
 8. Poddanie się: Rezygnacja z dążenia do celów i przekonanie, że nie można osiągnąć sukcesu, może skutkować obniżeniem poczucia wartości. Warto pamiętać, że ciągłe działanie i wiara w siebie są kluczowe dla osobistego rozwoju.

Obniżenie poczucia wartości może wynikać z wielu czynników, ale świadomość tych działań i czynników może pomóc w identyfikacji problemów i dążeniu do poprawy własnego poczucia wartości. Ważne jest praca nad samoakceptacją, samorealizacją i rozwijanie zdrowych nawyków emocjonalnych, aby wzmocnić swoje poczucie wartości.

Psychologiczne znaczenie poczucia własnej wartości:

Poczucie własnej wartości ma ogromne znaczenie w wielu aspektach naszego życia:

 1. Dobre samopoczucie emocjonalne:Zdrowa samoocena sprzyja pozytywnym emocjom, takim jak pewność siebie i optymizm. Pomaga nam radzić sobie z życiowymi wyzwaniami i niepowodzeniami, ponieważ wierzymy w siebie i swoje możliwości.
 2. Relacje: Nasze poczucie własnej wartości wpływa na nasze relacje z innymi. Gdy mamy zdrową samoocenę, jesteśmy bardziej skłonni do tworzenia i utrzymywania zdrowych, satysfakcjonujących relacji. Pozwala nam to na wyznaczanie granic, efektywną komunikację i budowanie wzajemnego szacunku.
 3. Osiągnięcia i sukces: Poczucie własnej wartości motywuje nas do dążenia do naszych celów i pokonywania przeszkód. Daje nam wiarę w siebie i nasze zdolności, co sprzyja osiąganiu sukcesów.

Czynniki wpływające na samoocenę:

Istnieje wiele czynników, które wpływają na naszą samoocenę:

 1. Wczesne doświadczenia:Doświadczenia z dzieciństwa, w tym rodzina, wychowanie i wpływy społeczne, znacząco kształtują naszą samoocenę. Pozytywne i wspierające środowisko może wzmacniać nasze poczucie własnej wartości, podczas gdy negatywne doświadczenia mogą je osłabić.
 2. Samoocena:Nasza samoocena, czyli sposób, w jaki oceniamy siebie i swoje umiejętności, wpływa na naszą samoocenę. Nierealistyczne oczekiwania, samokrytyka i skupianie się na swoich wadach mogą obniżać nasze poczucie wartości.
 3. Porównania społeczne:Porównywanie się z innymi, szczególnie w kontekście ideałów społecznych lub mediów społecznościowych, może negatywnie wpłynąć na naszą samoocenę. Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba jest wyjątkowa, i porównywanie się z innymi często prowadzi do nierealistycznych standardów.

Kultywowanie zdrowego poczucia własnej wartości:

Rozwijanie zdrowego poczucia własnej wartości to proces ciągły. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w budowaniu pozytywnego obrazu siebie:

 1. Samoakceptacja:Akceptowanie wszystkich aspektów siebie, włącznie z mocnymi i słabymi stronami, jest kluczowe. Ważne jest okazywanie sobie współczucia i brak oceny siebie.
 2. Samodyscyplina:Wzięcie odpowiedzialności za swoje działania, emocje i wybory pomaga w budowaniu poczucia wartości. Samodyscyplina umożliwia kontrolowanie swojego życia i dążenie do celów.
 3. Asertywność:Wyrażanie swoich potrzeb i opinii w sposób uczciwy i szanujący innych ludzi pomaga budować zdrowe relacje i pozwala stawiać granice.
 4. Świadomość:Bycie obecnym w danej chwili i podejmowanie świadomych wyborów zgodnych z naszymi wartościami pomaga budować poczucie wartości.
 5. Uczciwość osobista:Dostosowywanie swoich działań do własnych wartości i zasad sprzyja uczciwości i poczuciu spójności.
 6. Samorealizacja:Dążenie do rozwijania swojego potencjału i umiejętności przyczynia się do poczucia wartości. Angażowanie się w pasjonujące zajęcia i rozwijanie umiejętności wzmacnia samoocenę.

Wioski

Poczucie własnej wartości jest kluczowym elementem naszej psychologii, wpływającym na wiele aspektów życia. Kształtuje się pod wpływem różnych czynników, takich jak wczesne doświadczenia, samoocena i porównania społeczne. Kultywowanie zdrowego poczucia własnej wartości wymaga akceptacji siebie, dbania o siebie, asertywności i życia w zgodzie z własnymi wartościami. Rozwijając zdrowe poczucie własnej wartości, możemy prowadzić bardziej satysfakcjonujące i pełne życie. Każdy z nas zasługuje na miłość, szacunek i szczęście, a nasza wewnętrzna wartość jest niezbywalna.