Jak jest korelacja między stanami zapalnymi a zaburzeniami psychicznymi zdaniem 

Stany zapalne z zaburzenia psychiczne zdaniem psychologów.

Według badań psychologów człowiek będąc stworzeniem wrażliwym na działanie najróżniejszych czynników szkodliwych, wykształtował świetne mechanizmy obronne. Dzięki nim potrafił przetrwać wbrew ciągłego obcowania z niebezpieczeństwem. Zdaniem psychologów, stan zapalny powstaje jako reakcja na atak, gdy ciało rozpoznaje zjawiska, które uznaje za obce. Jest to bardzo skomplikowany mechanizm, nie pozbawiony wad. Skutecznie wspiera organizm zaatakowany bakteriami, wirusami czy toksynami, chroni ciało przed różnego rodzaju uszkodzeniami. Czasami jednak występują błędy w systemie, które mogą stanowić nawet większe zagrożenie dla organizmu, niż zjawisko wywołujące reakcję obronną. Gdy zagrożenie ustępuje, a reakcja immunologiczna jest kontynuowana, zdrowa tkanka poddana jest destrukcji.

  • Choroby serca. Zarówno choroby serca, jak i udary, są pozytywnie skorelowane z tworzeniem się blaszek na ściankach tętnic. Układ odpornościowy człowieka postrzega blaszki jako zjawiska obce, odgradza je, próbując chronić ciało. W niektórych przypadkach te blaszki mogą pęknąć, ich zawartość przedostaje się do krwi, co skutkuje zakrzepami.
  • Zaburzenia żołądkowo-przełykowe. Chorobę Zapalną Jelit (IBD) zalicza się do zaburzeń przewodu pokarmowego. Jej etiologia dotychczas nie jest do końca poznana. Większość specjalistów przyjmuje stanowisko tłumaczące zapalenie dysfunkcją układu odpornościowego. Gdy immunitet walczy z wirusem bądź bakterią, atakuje również komórki wyścielające przewód pokarmowy.
  • Zaburzenia neurologiczne. Kiedy układ odpornościowy atakuje neurony w mózgu i rdzeniu kręgowym, powstają stany neurozapalne. Obecnie najlepiej zbadana jest destruktywna reakcją immunologiczna na mielinę, tworzącą osłonki otaczające komórki nerwowe. Niektóre badania potwierdzają, że stany neurozapalne występują m. in. przy chorobie Parkinsona i chorobie Alzheimera.
  • Zaburzenia psychiatryczne
    • Uważa się, że chroniczne stany zapalne przyczyniają się do rozwoju zaburzeń psychicznych. Nadmierna liczba białek towarzyszących stanom zapalnym, wytwarzanych w warunkach stresu, jest obserwowana u pacjentów z depresją i schizofrenią.
  • Dieta. Liczne badania potwierdzają, że dieta oparta na żywności przetworzonej o wysokiej zawartości cukrów i tłuszczów, może przyczyniać się do rozwoju stanów zapalnych. Cukry, sól oraz inne, przede wszystkim sztuczne, związki chemiczne są w stanie modyfikować bakterie w jelitach, niszcząc wyściółkę jelit i wzbudzając stany zapalne. Ciężko jest wskazać uniwersalną właściwą dietę, zapobiegającą stanom zapalnym, natomiast wiadomo na pewno, że zastąpienie w swojej diecie ultra przetworzonej żywności warzywami, owocami oraz produktami pełnoziarnistymi, pozytywnie wpływa na stany zapalne.
  • Aktywność fizyczna. Stres jest zjawiskiem występującym, gdy grozi nam niebezpieczeństwo. Jest ewolucyjnie ukształtowanym mechanizmem, umożliwiającym syntezę białek niezbędnych dla efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych. Chroniczny stres wiąże się z ponadprogramową produkcją białek pozapalnych, które w nadmiarze zaczynają działać destrukcyjnie. Aktywność fizyczna również przyczynia się do produkcji białek, działających natomiast antagonistycznie do białek zapalnych, obniżając w ten sposób negatywne skutki stresu.
  • Praca z umysłem. Absolutnie niezaprzeczalny jest związek między ciałem a umysłem. Procesy fizjologiczne są splecione z ze strefą psychiczną na zasadzie sprężenia zwrotnego. Dlatego właśnie zdrowie fizyczne jest pozytywnie skorelowane z dobrostanem psychicznym. Natomiast problemy w jednej ze sfer niemal zawsze skutkują rozregulowaniem się drugiej. W związku z tym, nieświadoma trauma może negatywnie oddziaływać na procesy fizjologiczne, w przypadku stanów zapalnych – nieadekwatne reakcje układu odpornościowego.Wątpliwości odnośnie źródeł zaburzeń somatycznych powinny skłonić pacjenta do konsultacji psychologicznej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu umysłu, rozsądnym rozwiązaniem może być podjęcie terapii psychodydaktycznej w Krakowie.