Psychiatra dziecięcy- Jak diagnozować chorobę afektywną dwubiegunową u dzieci

Kiedy zgłosić się do lekarza psychiatry dziecięcego

Choroba afektywna dwubiegunowa to poważne zaburzenie psychiczne, które często zaczyna się już w dzieciństwie lub okresie dojrzewania. W mieście takim jak Kraków jest wiele ośrodków w których psychiatra dziecięcy i psycholog dziecięcy może pomóc. Jednak diagnoza tego schorzenia u dzieci może być trudna, ponieważ objawy często są mylone z innymi problemami psychicznymi lub zwykłymi wahaniem nastroju związanym z rozwojem dziecka. Warto zrozumieć, jakie są kluczowe kroki w diagnozowaniu choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci, aby zapewnić im odpowiednią opiekę i leczenie we współpracy z psychiatrą dziecięcym i psychologiem dziecięcym.

Na co trzeba zwrócić jeśli jesteś rodzicem :

  1. Obserwacja zmian nastroju i zachowania: Pierwszym krokiem w diagnozowaniu choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci jest uważne obserwowanie ich zachowania i nastroju. Zwróć uwagę na nagłe i drastyczne zmiany emocjonalne, takie jak wybuchy gniewu, pobudzenie, niepokój, a także okresy depresji i przygnębienia. Regularne śledzenie tych zmian może pomóc w zrozumieniu, czy dziecko przeżywa cykle manii i depresji.

  2. Zbieranie informacji jest kluczową rzeczą: Zbierz informacje od, opiekunów i nauczycieli dotyczące zachowań i nastroju dziecka. Pytaj o okoliczności, w których występują te zmiany oraz o częstotliwość i nasilenie objawów.

  3. Konsultacja z doświadczonym specjalistą: Diagnoza choroby afektywnej dwubiegunowej u dziecka powinna być przeprowadzana przez doświadczonego specjalistę, takiego jak psychiatra dziecięcy lub psycholog kliniczny specjalizujący się w zaburzeniach afektywnych. Specjalista ten może przeprowadzić szczegółową ocenę psychiatryczną, wywiad kliniczny i ewentualnie testy psychologiczne.

  4. Ocena objawów manii i depresji: Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się epizodami manii i depresji. Specjalista będzie oceniał obecność tych epizodów i ich nasilenie. Objawy manii mogą obejmować nadmierną energię, roztargnienie, mowę pod presją, wyniosły obraz siebie, zmniejszoną potrzebę snu, podniecenie/euforię i impulsywne zachowania. Objawy depresji mogą towarzyszyć poczuciu niskiej samooceny, beznadziejności i myślom lub działaniom samobójczym.

  5. Rozróżnianie od innych zaburzeń: Objawy choroby afektywnej dwubiegunowej często mogą być mylone z innymi zaburzeniami, takimi jak ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) czy ODD (zaburzenie opozycyjno-buntownicze). Kluczowym elementem jest zrozumienie, że objawy choroby afektywnej dwubiegunowej występują epizodycznie, a nie ciągle, jak w przypadku innych zaburzeń.

  6. Badania genetyczne i neurologiczne: Choroba afektywna dwubiegunowa ma podłoże genetyczne i neurologiczne, co oznacza, że jest dziedziczna. Badania te mogą pomóc w identyfikacji czynników ryzyka genetycznego oraz w zrozumieniu, jak mózg radzi sobie z regulacją emocji.

  7. Leczenie i terapia: Po diagnozie ważne jest rozpoczęcie odpowiedniego leczenia i terapii. Leczenie może obejmować leki stabilizujące nastrój, które pomagają w kontrolowaniu epizodów manii i depresji które przepisuje psychiatra dziecięcy. Terapia, zarówno indywidualna, jak i rodzinna, może być istotna w procesie zdrowienia dziecka i wsparciu rodziny.

  8. Edukacja i wsparcie rodziców: Rodzice dziecka z chorobą afektywną dwubiegunową potrzebują wsparcia i edukacji. Zrozumienie choroby i jej leczenia może pomóc rodzicom w skutecznym radzeniu sobie z trudnościami, jakie niesie to zaburzenie.

Podsumowanie.

Wczesna diagnoza i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci są kluczowe dla poprawy jakości życia dziecka oraz zapobiegania długotrwałym komplikacjom. Współpraca z doświadczonym specjalistą psychiatrą dziecięcym i psychologiem dzieci i młodzieży jest kluczowa dla skutecznej opieki nad dzieckiem cierpiącym na to zaburzenie. Jednak zrozumienie, cierpliwość i wsparcie rodziny są równie istotne w procesie zdrowienia i dostosowywania się do życia z chorobą afektywną dwubiegunową. Nasz ośrodek psychoterapii z Krakowa ma doświadczoną kadrę która może pomóc w zmaganiach się tą chorobą.

Opracowała : 

Piotr Wereszczyński

Literatura: