Internet i zagrożenia

Zagrożenia płynące z sieci.

Internet pełni wiele funkcji nie tylko dla dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Do najczęściej wymienianych należy funkcja informacyjna, obecnie również kształcąca (Covid), wychowawcza. Każda z tych form może mieć pozytywny, ale również negatywny wpływ na człowieka, zwłaszcza tego, który nie jest jeszcze w pełni ukształtowany. W łatwy i przystępny sposób Internet może przekazywać informacje umożliwiające poszerzanie wiadomości czy też rozbudzać zainteresowania. Jednak korzystając z Internetu, dzieci mogą poszukiwać w nim treści propagujących nieprawdziwe, nieetyczne zachowania, zagrażające bezpieczeństwu nie tylko ich bezpośrednio, ale też innych.

Jak dobrze wykorzystać Internet.

Na negatywne sposoby wykorzystania Internetu jako źródła informacji narażeni są zwłaszcza młodzi internauci, którzy mają łatwy dostęp do treści pornograficznych, kontaktów z materiałami nawiązującymi do przemocy. Jednymi z coraz częściej pojawiających się dzisiaj niebezpiecznych treści w Internecie jest cyberbulling, czyli rodzaj przemocy polegającej na wyzywaniu, ośmieszaniu, szantażowaniu czy rozprzestrzenianiu kompromitujących materiałów w sieci przy użyciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (komunikatorów, czatów, stron www, blogów); grooming czyli uwodzenie dzieci przez osoby dorosłe za pomocą internetu. treści propagujące ruchy religijne uznane za sekty; treści propagujące anoreksję i bulimię jako styl życia, a nie poważną chorobę; treści nawołujące do samobójstw lub samookaleczeń; treści promujące narkotyki oraz inne używki – najczęściej przez podkreślanie ich rzekomo leczniczych walorów czy wskazanie, że otwierają one człowieka na rzeczywistość duchową. Uzależnienie od Internetu stanowi zagrożenie dla sfery emocjonalnej młodego człowieka i jest chorobą cywilizacyjną, będącą wynikiem silnego uzależnienia młodego człowieka od Internetu.

Jak pomoże nam psycholog dziecięcy z Krakowa.

Psychologia poświęca wiele uwagi konsekwencją uzależnienie od Internetu łącząc je m.in. z agresją, autoagresją (okaleczania, anoreksja, bulimia), innymi uzależnieniami (alkohol, narkotyki) czy lękiem społecznym. Ponadto, granie w brutalne gry wideo może prowadzić do automatycznego uczenia się agresywnych zachowań. Dzieci czy nastolatkowie przeżywając lęk czy poczucie niższości i izolacji, mogą wpaść w depresję. Psychoterapia koncentruje się na negatywnych myślach kierowanych przez dziecko do siebie. Negatywne działanie stresu może doprowadzić nie tylko do dyskomfortu psychicznego i fizycznego, ale także do zaburzeń w zachowaniu takich, jak m.in. wybuchowe, opryskliwe, agresywne i autoagresywne zachowanie, popadanie w nałogi czy konsumpcja używek. Na konsultację psychologiczną powinna zgłosić się cała rodzina, ponieważ uzależnienie od Internetu czy agresja nie jest jedynie problemem dziecka, a całego systemu, w którym funkcjonuje. Przy znacznym nasileniu zachowań autoagresywnych może być konieczna konsultacja u psychiatry dziecięcego.


dr Agnieszka Muchacka Cymerman – psycholog dziecięcy , pracuje w ujęciu psychodynamicznym. Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków