Lekarz psychiatra w Krakowie – Czynniki genetyczne a choroba afektywna dwubiegunowa

Oczami lekarza psychiatry

Choroba afektywna dwubiegunowa jest schorzeniem, które dotyczy zarówno pacjentów, jak i ich rodziny. Objawy i ich bliscy, po usłyszeniu diagnozy postawionej przez lekarza psychiatrę w Krakowie, mogą powodować różne objawy, takie jak niedowierzanie, zaprzeczenie lub nawet poczucie winy. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że nikt nie jest winny wprowadzenia choroby afektywnej dwubiegunowej.

Ta choroba często dziedziczy się w rodzinie, co oznacza, że ​​geny mają kluczowe znaczeni. Ważne jest aby lekarz psychiatra zbadał całą historię rodzinną czy któryś ze krewnych nie cierpiał na zaburzenia psychiczne. Jeśli w rodzinie występują przypadki choroby afektywnej dwubiegunowej, istnieją dodatkowe prawa, że ​​osoba jest predysponowana do jej wystąpienia.

Badania prowadzone przez psychiatrów i psychoneurologów.

Szereg różnych badań potwierdza że czynniki genetyczne mają powiązanie z tą chorobą, ale też iż wczesny rozwój mózgu jest czynnikiem warunkującym późniejszą aktywności dwubiegunową. Psychoneurolodzy odkryli że komórki osób z ChAD rozwijają się inaczej niż u pacjentów zdrowych. Zaobserwowano iż sposób komunikacji między neuronami osób dwubiegunowych jest zupełnie inny niż u ludzi bez tego schorzenia.

Warto zwrócić uwagę na dwie części mózgu: korę przedczołową (PFC) i ciało migdałowate. PFC jest odpowiedzialny za logikę, przewidywanie i rozumienie konsekwencji. Ciało migdałowate bierze udział w wytwarzaniu czynności i kontrolowaniu pamięci. U członków zespołu afektywnego dwubiegunowego funkcjonowania tych obszarów mózgu może być zaburzone, co prowadzi do wahania nastroju.

Nie tylko genetyczne są odpowiedzialne za rozwinięcie się choroby afektywnej dwubiegunowej. Na skutek wystąpienia zaburzeń hormonalnych, na przykład w okresie dojrzewania i to właśnie takie osoby mogą być podatne na wystąpienie tej ChAD.

Warto zrozumieć, że choroba afektywna dwubiegunowa jest chorobą genetyczną i neurologiczną. Leczenie wpływa na stabilizację stanów emocjonalnych i chroni pacjentów przed znacznym wahaniem nastroju. Dzięki zastosowaniu leczenia farmakoterapią prowadzonego przez lekarza psychiatrę i wsparcia psychologicznego pacjent może uzyskać poprawię swojej jakości życia.

Podsumowanie.

Należy pamiętać, że nikt nie jest winny wystąpienia choroby afektywnej dwubiegunowej. To geny i neurologia mają kluczowe znacznie w rozwoju tej choroby. To też ważne jest, aby pacjenci i ich rodzina nie odczuwali wstydu ani winy z powodu jej wystąpienia. Współpraca z lekarzem psychiatrą i psychologiem psychoterapeutą z Małopolskiego Ośrodka Psychoterapii Synapsa Kraków może pomóc w stabilizacji wahań emocjonalnych znacznej poprawy funkcjonowania w szkole , pracy i życiu osobistym.