Czym się różni wizyta u psychiatry od wizyty u psychologia w ośrodku Synapsa w Krakowie?

Psychiatra vs. psycholog

Psychiatria jest obszarem medycyny zajmującym się badaniem, analizą, diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń funkcjonowania umysłu, nieadaptacyjnych zachowań czy chorób mózgu. W zasięgu zainteresowań psychiatry leżą najróżniejsze zaburzenia mentalne, od choroby Alzheimera, stanów lękowych, autyzmu po zaburzenia afektywne, takie jak depresja, autoagresja i myśli samobójcze. Wykształcenie lekarskie umożliwia psychiatrom holistyczne postrzeganie problemu, z jakim spotyka się pacjent, uwzględnienie wpływu procesów fizjologicznych i patologii na stan psychiczny, oraz przewiduje obszerny zakres narzędzi terapeutycznych (m. in. farmakoterapię).

Zazwyczaj lekarze-psychiatrzy rozwijają się zawodowo w placówkach medycznych, lub ściśle w nimi współpracują. Głównymi obszarami psychiatrii są: psychiatria uzależnień, psychiatria dzieci i młodzieży, psychiatria sądowa czy neuropsychiatria. Niektórzy psychiatrzy z Krakowa natomiast poświęcają się wyłącznie badaniom naukowym. Jest to jednak rzadkość, gdyż dobry psychiatra to przede wszystkim lekarz posiadający doświadczenie w pracy z pacjentami.

Jak wygląda pomoc psychiatryczna?

Każdy psychiatra zaczyna leczenie od dokładnego wywiadu z pacjentem, obejmującego przede wszystkim objawy, historię osobistą, rodzinną i medyczną. W niektórych przypadkach niezbędnym jest również uwzględnienie czynników fizjologicznych, dlatego czasami psychiatra z naszego ośrodka w Krakowie może skierować pacjenta na przykład na badanie krwi. Po dokonaniu kompleksowej oceny stanu osoby, psychiatra może udzielić wskazówek dotyczących przyczyn i natury choroby oraz zaoferować efektywne metody terapeutyczne, dostosowane do potrzeb pacjenta.

Zakres metod leczenia, wykorzystywanych przez lekarza-psychiatrę, jest znacznie obszerniejszy, niż się wydaje. Psychiatrzy mają dostęp do najróżniejszych narzędzi terapeutycznych: psychoterapia, farmakoterapia, fizjoterapia. Coraz częściej badania w obszarze psychiatrii podkreślają rolę interakcji czynników fizycznych i stanu psychicznego. Badania w tej dziedzinie pomagają lepiej zrozumieć związek między warunkami środowiskowymi a dobrobytem umysłowym. Wyniki badań są inspirują psychiatrów na projektowanie coraz skuteczniejszych metod leczenia.

Różnice między praktyką psychologa a psychiatry

Zarówno psychiatrzy, jak i psycholodzy kliniczni zajmują się redukcją cierpienia psychicznego, łagodzeniem dystresu, mają na celu polepszenie funkcjonowania pacjenta. Psycholodzy, jak i psychiatrzy, są wykwalifikowanymi specjalistami, posiadającymi licencję wydaną w państwie, w którym prowadzą praktykę. Badania w zakresie zdrowia psychicznego oraz opracowywanie nowych narzędzi terapeutycznych są zadaniami zarówno psychologów jak i psychiatrów.

Różnica między psychiatrą a psychologiem polega zatem przede wszystkim w narzędziach, którymi dysponują specjaliści. Zarówno psychiatrzy jak i psycholodzy-psychoterapeuci prowadzący psychoterapię psychodynamiczni mogą prowadzić terapię. Poza psychoterapią lekarz-psychiatra ma uprawnienia do przypisywania leków. Taka różnica sprawia, iż obecnie bardzo często psychiatra nie korzysta ze wszystkich dostępnych mu narzędzi, ogranicza się jedynie do farmakoterapii, natomiast gdy niezbędne jest wsparcie psychoterapeutyczne – wysyła pacjenta do psychoterapeuty.

Lekarz-psychiatra w Małopolskim Ośrodku Psychoterapii Synapsa w Krakowie podchodzi do pacjentów indywidualnie: nie ubiega się do farmakoterapii, gdy nie jest niezbędna; chętnie stosuje psychoterapię jako metodę leczenia, gdy jest skuteczna.

Choć psycholog psychodynamiczny nie ma uprawnień do przypisywania leków, to świetnie sobie radzi w prowadzeniu terapii obejmującej inne narzędzia. Psychologia jest dziedziną głęboko zakorzenioną w filozofii, co sprawia, iż psychologowie postrzegają problem multidyscyplinarnie. Wiedza z zakresu rozwoju umysłu i natury świadomości, rozwoju emocji i poznania, rozwoju i natury osobowości, umożliwia psychologom dogłębną analizę zaburzeń w strefie psychicznej.

Psycholog-psychoterapeuta psychodynamiczny w Krakowie, dzięki obszernej wiedzy, holistycznemu podejściu, doświadczeniu w pracy z pacjentem oraz analitycznemu myśleniu, może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących funkcjonowania psychicznego pacjenta.