Czym są zaburzenia lękowe i jak je rozpoznawać – diagnoza psychologa i psychoterapeuty.

Zaburzenia lękowe oczami psychologa psychoterapeuty.

Zaburzenia lękowe są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych, rozpoznawanych przez psychologa podczas konsultacji psychologicznej lub wizyty u lekarza psychiatry którą można znaleźć w Krakowie. Według niektórych źródeł, są doświadczane nawet częściej niż zaburzenia nastroju (depresja i mania) czy uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Natężenie objawów lękowych jest zróżnicowane: od lekkiego niepokoju do ataków paniki, znacznie utrudniających normalne funkcjonowanie. Mogą stać się przyczyną utraty pracy, niemożności podróżowania, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.

Rodzaje zaburzeń lękowych:

  • Uogólnione zaburzenie lękowe. Zaburzenie psychiczne charakteryzujące się ogólną stałą trwogą, nie związaną ze specyficznym obiektem czy wydarzeniem. Zaburzeniu często towarzyszą przyspieszone bicie serca, podwyższony tonus mięśni, drżenie, pocenie się, nierównomierne oddychanie. Osoba doświadczająca zespołu lęku uogólnionego może być przekonana iż jest chora, albo że grozi jej bądź jej bliskim nieszczęśliwy wypadek.
  • Zespół lęku panicznego. Zaburzenie psychiczne charakteryzujące się napadowym powstaniem ataków paniki o różnej częstotliwości (od kilku razy na rok do kilku razy dziennie) oraz ciągłym oczekiwaniem ataku paniki. Zaburzenie nie ogranicza się do konkretnej sytuacji czy okoliczności, w związku z tym jest niemal absolutnie nieprzewidywalne.
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Zaburzenie, które przejawia się w mimowolnym powstawaniu natrętnych bądź przerażających myśli (obsesje), oraz nieintencjonalnym wykonywaniu czynności, wywołanych trwogą związana z tymi myślami (kompulsje).
  • Zespół stresu pourazowego. (PTSD)Ciężki stan psychiczny, wynikający jako reakcja na traumatyczne wydarzenie, bądź serię wydarzeń, które wywierają nader silny negatywny wpływ na psychikę człowieka. Traumatyczność wydarzenia jest związana zazwyczaj z własną bezradnością lub brakiem możliwości efektywnego funkcjonowania w niebezpiecznej sytuacji.
  • Fobię Fobia jest zaburzeniem, które polega na występowaniu niekontrolowanego irracjonalnego strachu skierowanego na pewien obiekt lub sytuację. Osoba cierpiąca zrobi wszystko aby uniknąć obiektu strachu, niezależnie od kosztu swojej decyzji. Gdy nie udaje jej się uniknąć obiektu czy sytuacji wywołujących strach, odczuwa silne cierpienie.
Czym się różni lęk od strachu?

Lęk jest irracjonalnym odpowiednikiem strachu, którego natężenie jest nieadekwatne do zagrożenia. Zwykły strach natomiast wywołany jest prawdziwym zagrożeniem, a jego intensywność jest uzasadniona i zależy od stopnia niebezpieczeństwa.

Mimo iż strach jest nader nieprzyjemnym odczuciem, jest on niezbędny dla przeżycia, stanowi podstawę instynktu samozachowawczego. Jeśli człowiek nie będzie odczuwał trwogi spotykając się z niebezpieczeństwem, nie będzie też w stanie ocenić poziomu zagrożenia, ani odpowiednio zareagować i uchronić się.

W odróżnieniu od strachu, lęk nie niesie żadnych korzyści, jedynie utrudnia normalne funkcjonowanie osoby, wymuszając go do odczuwania trwogi, kiedy zagrożenie obiektywnie nie istnieje.

Podczas gdy zwykły strach można wytłumaczyć logicznie, i w ten sposób wyeliminować go, lęk nie poddaje się logicznemu wyjaśnieniu. Bardzo często trudno jest określić przyczynę powstania lęku, jednak konsultacja u psychologa-psychoterapeuty w Krakowie może pomóc zrozumieć zarówno jego źródło jak i najbardziej skuteczne sposoby leczenia.

Dlaczego powstają lęki?

Charakterystycznym dla powstawania lęku procesem jest przemieszczenie strachu z realnego źródła zagrożenia, na neutralny obiekt, który jest asocjacyjnie związany z pierwszym. Osoba cierpiąca nie jest świadoma prawdziwej przyczyny swojego niepokoju, źródła lęku kryją się w nieświadomej części psychiki.

W większości przypadków lęk wywołany jest nie strachem przed utratą życia, tylko trwogą związaną z urealnieniem zakazanych marzeń. Naturę lęku można poznać dzięki asocjacjom między obiektem strachu a nieświadomym zakazanym żądaniom. Często podstawą lęku są fantazje związane ze strefą seksualną, popędy, których człowiek się wstydzi i które sam ocenia negatywnie.

Aby pozbyć się lęku warto odnaleźć prawdziwą przyczynę strachu i przepracować ją za pomocą psychoterapii. Liczne badania potwierdzają skuteczność terapii psychodynamicznej w leczeniu lęku. Terapia psychodynamiczna jest prowadzona przez wyszkolonych specjalistów w Małopolskim Ośrodku Psychoterapii Synapsa w Krakowie.