Lekarz psychiatra o skutkach COVID

Psychiatra o koronawirusie

Choroba koronawirusowa (COVID-19) już wywołał szereg lęków i obaw dotyczących jej wpływu na zdrowie psychiczne pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i osób pracujących w pierwszej linii w służbie zdrowia.

Psychiatrzy na całym świecie starają się opracować plany działania na wypadek nagłego wzrostu potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego i potrzeby ludności swojego kraju.

Lekarze psychiatrzy.

Psychiatrzy w Krakowie jak na całym świecie wdrożyli poradnictwo online,

telepsychiatria zdalne zapewnia opiekę psychiatrycznej, korzystając z telekomunikacji, takiej jak narzędzia telefoniczne lub wideokonferencyjne. Tę usługę wprowadza się na masową skalę aby zapewnić dostęp do opieki medycznej psychiatrycznej, zarówno lekarzom i personelowi medycznemu z pierwszej linii walki z wirusem a także pacjentom z wcześniej istniejącymi zaburzeniami.

Jednak są kraje zwłaszcza o niskim i średnim dochodzie w których telepsychiatria jest dość rzadka co stanowi wyzwanie dla pracowników opieki zdrowotnej i pacjentów, w których opieka ambulatoryjna nie jest bezpieczna z powodu ryzyka infekcji koronawirusem . Widzimy również, że wysiłki poświęcane na ochocone zdrowia psychicznego się opłacają. Jednak w krajach mnie zamożnych pominięto populacje, takie jak uchodźcy, ludzie bez bezpiecznego mieszkania, ludzie mieszkający w zatłoczonych przestrzeniach w śród nich są pacjenci z poważnymi zaburzeniami psychicznymi.

Wpływ pandemii 

Pandemia COVID-19 ma wpływ na funkcjonowanie podstawowej opieki psychiatrycznej i psychologicznej, co może prowadzić do dalszej traumy psychicznej, na taka traumę są zarażeni lekarze zwłaszcza z obszarów gdzie zachorowalność i śmiertelność na COVID-19 jest wysoka np. Włochy, Żeby uniknąć tak poważnych następstw emocjonalnych można ograniczyć je dzięki wczesnemu zaangażowaniu specjalistów ds. Zdrowia psychicznego w opracowywanie kompleksowych polityk zdrowia publicznego i wspieranie pracowników służby zdrowia.

Obecnie wielu psychiatrów na wczesnym etapie kariery należy do pokolenia „milenialsów” znającego technologię, i wykorzystują możliwość, aby zapewnić możliwość wizyty psychiatrycznej online.

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków