Choroba Afektywna Dwubiegunowa (ChAD) psychiatra z Krakowa

Psychiatra z Krakowa o CHAD

Choroba Afektywna Dwubiegunowa (ChAD), zwana także depresją maniakalną, jest trudnym do zrozumienia i często niediagnozowanym schorzeniem psychicznym, które ma poważny wpływ na życie i zdrowie psychiczne osób dotkniętych nią. ChAD charakteryzuje się przewlekłymi wahaniem nastroju, które oscylują między dwoma skrajnościami: manią i depresją. To schorzenie, choć trudne do zdefiniowania, jest niezwykle istotne, aby zrozumieć, jak wpływa na pacjentów i jak można je leczyć podczas wizyt u psychologa i lekarza psychiatry.

Wpływ na życie i zdrowie psychiczne

ChAD towarzyszy osobom dotkniętym nim przez całe życie. Jego wpływ na codzienne funkcjonowanie jest znaczący i obejmuje wiele obszarów życia. Jednym z najbardziej rażących aspektów jest wpływ na zdrowie psychiczne.

Pacjenci doświadczają wahań nastroju, które mają wpływ na ich zdolność do kontrolowania emocji i zachowań. Epizody manii mogą być okresami nadmiernego pobudzenia, które prowadzą do impulsywności, ryzykownego zachowania i problemów z koncentracją. Z kolei epizody depresji mogą prowadzić do uczucia beznadziejności, izolacji społecznej i myśli samobójczych. Te ekstremalne wahania nastroju wpływają na jakość życia i zdolność do utrzymania stabilnych relacji oraz pracy.

ChAD często jest również źródłem lęku i stresu. Osoby dotknięte tym schorzeniem obawiają się kolejnych epizodów manii lub depresji, co może prowadzić do chronicznego stanu napięcia i niepokoju. Ponadto, trudności w diagnozowaniu i zrozumieniu ChAD przez społeczeństwo mogą prowadzić do izolacji społecznej i stygmatyzacji.

Wpływ na życie zawodowe jest znaczący. Osoby często mają trudności w utrzymaniu stałego zatrudnienia ze względu na nagłe epizody choroby, które mogą prowadzić do niezdolności do pracy. Ponadto, kreatywność i produktywność osób z chorych mogą być okresowo hamowane lub przesadnie rozwinięte w trakcie epizodów manii.

Wpływ na życie rodzinne i społeczne jest również znaczący. Rodziny osób często muszą radzić sobie z trudnościami związanymi z trudnym zachowaniem i nastrojowymi wahaniami swoich bliskich. To może prowadzić do konfliktów i trudności w utrzymaniu zdrowych relacji.

Wszystkie te aspekty wpływu na życie i zdrowie psychiczne podkreślają pilną potrzebę zrozumienia, diagnozowania i leczenia tego schorzenia. W dalszych częściach tekstu omówimy przyczyny i metody leczenia, aby pomóc osobom z tym schorzeniem prowadzić bardziej stabilne i satysfakcjonujące życie.

Krótka Definicja ChAD

ChAD jest zaburzeniem nastroju, które obejmuje dwie główne fazy: fazę maniakalną i fazę depresyjną. W fazie maniakalnej osoba doświadcza nadmiernego podniecenia, impulsywności i euforii, która może objawiać się jako wyjątkowa energia lub nadmierna pewność siebie. Natomiast w fazie depresyjnej poziom energii i nastroju spada drastycznie, co prowadzi do uczucia smutku, beznadziejności i apatii.

Nastroje wahające się od manii do depresji

Jedną z kluczowych cech ChAD jest to, że nastroje osoby dotkniętej tym schorzeniem wahają się między dwoma skrajnościami. W fazie maniakalnej osoba może stać się nadmiernie ekspansywna, impulsywna i pełna energii. Może podejmować ryzykowne działania, wydawać dużo pieniędzy, a także doświadczać trudności w utrzymaniu koncentracji.

W fazie depresyjnej, która jest przeciwieństwem manii, osoba z ChAD może doświadczać głębokiej smutku, poczucia beznadziejności i utraty zainteresowań życiem. Często towarzyszy temu zmęczenie, problemy ze snem i utrata apetytu.

W jakim wieku często występuje ChAD?

ChAD może pojawić się w różnym wieku, ale najczęściej po raz pierwszy objawy pojawiają się u młodych dorosłych, zwykle w wieku późnych nastoletnich lat lub wczesnych dwudziestych. Istnieją jednak przypadki, w których choroba zaczyna się już w dzieciństwie. Średni wiek pierwszego epizodu manii, hipomanii lub depresji wynosi około 18 lat w przypadku ChAD typu I oraz około 20 lat w przypadku ChAD typu II.

Warto zaznaczyć, że ChAD jest często źle diagnozowane lub mylone z innymi zaburzeniami psychicznymi, co opóźnia odpowiednie leczenie. Dlatego edukacja na temat tej choroby i jej objawów jest kluczowa dla skutecznej interwencji i poprawy jakości życia osób dotkniętych ChAD.

Objawy u Dzieci i Młodzieży

Choroba Afektywna Dwubiegunowa (ChAD) nie ogranicza się tylko do dorosłych; może również dotyczyć dzieci i nastolatków. Objawy u dzieci i młodzieży często różnią się nieco od tych u dorosłych, co sprawia, że rozpoznanie jest wyzwaniem. Niemniej jednak, istnieją pewne podobieństwa w objawach między różnymi grupami wiekowymi, które warto zrozumieć.

Podobieństwa Objawów Między Dorosłymi a Dziećmi/Nastolatkami

 1. Wahania Nastroju: Podobnie jak u dorosłych, ChAD u dzieci i młodzieży charakteryzuje się ekstremalnymi zmianami nastroju. Dziecko może doświadczać epizodów manii, które manifestują się jako nadmierna ekscytacja, nadmierna aktywność i impulsywność. W fazie depresyjnej mogą występować głęboka smutek, uczucie beznadziejności i brak energii.
 2. Izolacja Społeczna: Zarówno dzieci, jak i dorośli, często wycofują się społecznie w fazie depresyjnej. Dla dzieci i nastolatków może to oznaczać izolację od rówieśników, utratę zainteresowań i brak chęci do uczestnictwa w aktywnościach społecznych.
 3. Problemy Szkolne: Dzieci i młodzież mogą mieć trudności w szkole z powodu wahającego się nastroju. W fazie maniakalnej mogą być rozpraszani i impulsywni, co utrudnia koncentrację. Natomiast w fazie depresyjnej mogą być apatyczni i mało produktywni.

Przykłady ekstremalnych zmian nastroju u dzieci

 1. Mania: Dziecko może stać się nadmiernie ekspansywne i energetyczne. Może rozmawiać bardzo szybko, podejmować ryzykowne działania, takie jak niebezpieczne zabawy na podwórku, i wydawać znacznie więcej pieniędzy niż zwykle. Mogą też wydawać się nieco roztrzepane i chaotyczne.
 2. Depresja: W fazie depresyjnej dziecko może stać się wycofane i smutne. Może stracić zainteresowanie rzeczami, które wcześniej sprawiały mu przyjemność, i wykazywać objawy, takie jak spadek wagi, problemy ze snem i samo okaleczanie.
 3. Wahania nastroju w krótkim czasie: U dzieci i młodzieży może wywoływać gwałtowne i szybkie zmiany nastroju, które sprawiają, że dziecko jest trudne do przewidzenia i zrozumienia. Mogą być bardzo radosne i pełne energii przez kilka dni, a następnie nagle przechodzić w głęboką depresję przez kolejny okres czasu.

Zrozumienie tych objawów i ich różnic w różnych grupach wiekowych jest kluczowe dla skutecznego diagnozowania przez lekarza psychiatrę i leczenia u dzieci i młodzieży. Pomoc specjalistów, w tym psychoterapeuty i psychiatry dziecięcego, jest niezmiernie ważna w procesie zarządzania tym schorzeniem u młodszych pacjentów.

Przyczyny choroby

Choroba Afektywna Dwubiegunowa to złożone zaburzenie, którego przyczyny są wieloaspektowe i nadal są badane. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na ryzyko rozwoju tej choroby.

Czynniki genetyczne a ryzyko zachorowania:

 1. Historia Rodzinna: Wywiad rodzinny odgrywa kluczową rolę w diagnostyce przez lekarza psychiatrę. Ryzyko zachorowania jest znacznie większe u osób, których najbliżsi krewni, zwłaszcza rodzice lub rodzeństwo, również cierpią na to zaburzenie. Jeśli w rodzinie występują przypadki ChAD, ryzyko zachorowania wzrasta kilkakrotnie.
 2. Genetyczna podatność: Chociaż nie zidentyfikowano jeszcze konkretnych genów odpowiedzialnych za tą chorobę, badania nad bliźniakami sugerują, że istnieje znaczna dziedziczność tego zaburzenia. Dziedziczenie predyspozycji genetycznej do zaburzeń nastroju jest złożonym procesem, w którym bierze udział wiele genów.
 3. Nowe mutacje genetyczne: W niektórych przypadkach choroba może być wynikiem nowych mutacji genetycznych, które nie występowały wcześniej w rodzinie. Zaawansowany wiek ojca w chwili poczęcia może zwiększać ryzyko wystąpienia nowych mutacji genetycznych.

Rola wydarzeń życiowych i traumy w wywoływaniu choroby:

 1. Stres i trauma: Chociaż ChAD ma podłoże genetyczne, wydarzenia życiowe i doświadczenia traumatyczne mogą przyspieszać lub wywoływać epizody choroby. Stres jest uważany za czynnik wyzwalający, który może prowadzić do epizodów manii lub depresji u osób podatnych na ChAD.
 2. Trauma z dzieciństwa: Traumatyczne wydarzenia z okresu dzieciństwa, takie jak nadużycia seksualne, fizyczne lub emocjonalne, mogą zwiększać ryzyko rozwoju ChAD w przyszłości. Te doświadczenia wpływają na rozwój mózgu i funkcjonowanie emocjonalne.

Dlaczego wywiad rodzinny jest ważny w diagnostyce? Wywiad rodzinny jest istotnym narzędziem w diagnostyce z kilku powodów:

 1. Dziedziczność: Jak wspomniano wcześniej, ryzyko zachorowania na ChAD jest znacznie większe u osób, których najbliżsi krewni również cierpią na to zaburzenie. Wywiad rodzinny pomaga zidentyfikować te przypadki i określić, czy ryzyko jest dziedziczone.
 2. Wzorce zachowań i objawów: Przypadki w rodzinie mogą pomóc w identyfikacji podobnych wzorców zachowań lub objawów u pacjenta, co ułatwia diagnozę.
 3. Lepsza ocena ryzyka: Wiedza o występowaniu ChAD w rodzinie pozwala lekarzowi lepiej ocenić ryzyko zachorowania u pacjenta i dostosować plan leczenia.

ChAD to zaburzenie, które wynika z interakcji wielu czynników, w tym genetycznych i środowiskowych. Wywiad rodzinny i analiza historii rodzinnej są kluczowe w procesie diagnostycznym i ocenie ryzyka choroby u pacjenta. Wspólnie z danymi klinicznymi i psychologicznymi pomagają one stworzyć kompleksowy obraz choroby i dostosować odpowiednie strategie leczenia.

Opracowała :

Piotr Wereszczyński psycholog i psychoterapeuta. Pracuje terapeutycznie w paradygmacie psychodynamicznym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób z problemami nerwicowymi i depresyjnymi, zaburzeniami osobowości w Małopolskim Ośrodku Psychoterapii SYNAPSA