Konsultacja psychiatryczna

adresowana jest do osób po przebytym kryzysie psychicznym lub aktualnie doświadczających trudności natury psychicznej. Celem spotkania konsultacyjnego z psychiatrą jest postawienie diagnozy, a następnie ustalenie planu terapeutycznego, na który, w zależności od rozpoznania i oczekiwań pacjenta, może składać się farmakoterapia, psychoterapia lub ich połączenie. Lekarz psychiatra diagnozuje z całego spektrum objawów i całej listy sytuacji, z jakimi zmaga się pacjent. Na taką konsultacje można się umówić w naszym ośrodku w Krakowie.

Wskazania do konsultacji psychiatrycznej:

 • problemy ze snem utrzymujące się od miesiąca – zaburzenia rytmu dobowego, bezsenność
 • długotrwałe przeżywanie lęku, niepokoju, napięcia
 • ciągłe odczuwanie poddenerwowania bez wyraźnej bezpośredniej przyczyny, drażliwość
 • lęk napadowy trwający krótko, ale mający duże nasilenie
 • objawy obniżonego nastroju, smutku, apatii, poczucie cierpienia, negatywne widzenia swojej przyszłości, poczucie beznadziejności, ciągłe poczucie zmęczenia i spadek energii do życia
 • myśli rezygnacyjne, próby samobójcze
 • zmiana stałych cech temperamentu – zwiększenie napędu i energii życiowej, nastrój euforyczny, maniakalny, natłok myśli, chaos w działaniu, planowaniu i myśleniu, brak ciągłości w działaniu – przerywanie ich i zaczynanie kolejnych
 • wrażenie pustki emocjonalnej, obojętności, poczucie „że nic nie cieszy, ani nic nie smuci”
 • uczucie pustki myślowej, trudności z koncentracją uwagi, rozkojarzenie, wolniejsze myślenie, rozwlekłość i drobiazgowość w myśleniu
 • wrażenie zagubienia w codziennych owiązkach
 • wycofanie z życia społecznego, unikania kontaktów społecznych, marginalizacja
 • natręctwa myślowe i czynnościowe
 • fobie
 • uzależnienia od środków psychoaktywnych lub od czynności
 • zaburzania w masie ciała (chudniecie, otyłość)
 • zaburzenia odżywiania
 • silne nerwice
 • zaburzenia psychiczne – urojenia, schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne
 • zaburzenia nastroju
 • obawy psychosomatyczne
 • zaburzenia w obszarze seksualnym
 • kryzys psychiczny (np.: depresja, zaburzenia lękowe);
 • obawa o swój stan psychiczny;
 • zdiagnozowane zaburzenia psychiczne;
 • zaburzenia psychotyczne;
 • silne nerwice;
 • depresja;
 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenia odżywiania.

Jak przygotować się do wizyty u psychiatry?

Świadomość dbania o zdrowie psychiczne staje się obecnie coraz ważniejszą kwestią, nadal jednak wizycie u lekarza psychiatry towarzyszy lęk przed oceną oraz obawy przed rozmową o osobistych sprawach z obcą osobą, co może powstrzymywać przed skorzystaniem z pomocy psychiatrycznej w Krakowie.

W trakcie wizyty u psychiatry przeprowadzane jest badanie lekarskie, mające na celu szczegółowe poznanie aktualnego stanu psychicznego pacjenta, postawienie rozpoznania oraz ustalenie wskazań do podjęcia ewentualnego leczenia farmakologicznego, psychoterapii lub też obu naraz. Warto przed spotkaniem przygotować i spisać ważne kwestie, objawy i zagadnienia, o których chcemy powiedzieć lekarzowi oraz zabrać ze sobą historie leczenia od innych lekarzy, jeśli takową dysponujemy.

Wywiad diagnostyczny

Wywiad, jako podstawowe narzędzie diagnostyczne psychiatry, jest rozmową, w trakcie której lekarz zbiera informacje o funkcjonowaniu i samopoczuciu pacjenta. Konieczne jest dokładne poznanie historii życia pacjenta, uwzględniając dzieciństwo, problemy rodzinne, przebieg edukacji, obecną sytuacje życiową oraz pracę zawodową. Psychiatra przyjrzy się cechom osobowości, zdolnościom intelektualnym i uzdolnieniom oraz zainteresowaniom pacjenta. Kolejnym krokiem jest poznanie ogólnego stanu zdrowia pacjenta, historii przebytych chorób i problemów ze zdrowiem fizycznym. Psychiatra może przeprowadzić podstawowe badanie somatyczne i poprosić o wykonanie podstawowych badań np. morfologicznych, hormonalnych, które można wykonać w dowolnym laboratorium w Krakowie.

psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog dziecięcy, seksuolog, terapia par, terapia rodzinna, psycholog po angielsku, psychoterapia psychodynamiczna

Zespół

Poznajmy się

Synapsa od 2013 roku jest ośrodkiem psychoterapeutycznym, psychologicznym, seksuologicznym skupiającym doświadczonych profesjonalistów: psychiatrów, seksuologów, psychologów, psychologów dziecięcych, psychoterapeutów, terapeutów par i rodzin.

Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków oferuje konsultacje w zakresie: psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, psycholog dziecięcy, seksuolog, seksuolog dla par, terapia par, terapia małżeńska, psycholog w języku angielskim