Psychiatra dziecięcy – młodzieży od 14 roku życia

zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń natury psychicznej występujących w wieku rozwojowym u dzieci i młodzieży.

Do psychiatry dzieci i młodzieży w Krakowie można się zgłaszać, jeśli zaczynamy obserwować niepokojące objawy w zachowaniu dziecka, które będą związane z jego samopoczuciem, emocjami, funkcjonowaniem intelektualnym, społecznym, zaspokajaniem własnych potrzeb. Rodzicie lub opiekunowie znają dobrze swoje dziecko i to oni zauważają zmiany w jego zachowaniu, a niekiedy informacje o tym, że jego rozwój bądź zachowanie odbiega od funkcjonowania innych rówieśników trafiają do rodziców ze szkoły i środowiska. W takich wypadkach warto zasięgnąć pomocy psychiatry dziecięcego.

Wskazania do konsultacji z psychiatrą dziecięcym:

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD, ADD;
 • trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, wycofanie z grupy (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza);
 • zaburzenia lękowe – fobie, nerwica natręctw;
 • upośledzenia umysłowe;
 • zaburzenia zachowania i emocji;
 • całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera;
 • zaburzenia nastroju – depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe;
 • panika czy uogólniony lęk;
 • zaburzenia jedzenia – anoreksja, bulimia;
 • nerwice;
 • depresja;
 • zespół hiperkinetyczny;
 • tiki;
 • natręctwa;
 • moczenie nocne;
 • zaburzenie funkcjonowania społecznego w dzieciństwie;
 • zaburzenie opozycyjno-buntownicze;

Często rodzice zgłaszają się najpierw do psychologa dziecięcego. Ten, w zależności od stanu psychicznego dziecka, może mu zaproponować konsultację z psychiatrą dziecięcym. Lekarz specjalista ma za zadanie postawić diagnozę, co może czasami wymagać kilku wizyt. Pozwoli to ustalić właściwy plan leczenia zgodnie z zasadami skuteczności i bezpieczeństwa. Dla właściwiej oceny stanu zdrowia dziecka psychiatra dziecięcy przeprowadza bardzo szczegółowy wywiad, zarówno z dzieckiem, jak i rodzicami, w którym pyta o przebieg ciąży, porodu oraz analizuje rozwój dziecka. Na tym etapie może być zalecone wykonanie dodatkowych badań – EEG, EKG, morfologii, moczu,badań laryngologicznych, badania okulistycznego, a niekiedy tomografii lub rezonansu magnetycznego – te wszystkie badania można wykonać w Krakowie. Dziecko może być też skierowane ponownie do psychologa dziecięcego lub klinicznego w celu wykonania niezbędnych badań i testów psychologicznych.

Dzięki tym wszystkim informacjom psychiatra dziecięcy może postawić diagnozę, ustalić, jak dalej będzie przebiegało leczenie i jeśli jest taka potrzeba – wdraża farmakoterapię. Najczęściej zaleca się terapię indywidualną u psychologa dziecięcego lub terapię grupową z dziećmi o podobnych trudnościach.

Leczenie u psychiatry dziecięcego często wymaga wsparcia rodziny lub zaangażowania w leczenie rodziny w formie terapii systemowej – terapii rodzinnej, gdzie pomocą objęta jest cała rodzina. Z tych form terapii można skorzystać w naszym ośrodku w Krakowie.

psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog dziecięcy, seksuolog, terapia par, terapia rodzinna, psycholog po angielsku, psychoterapia psychodynamiczna

Zespół

Poznajmy się

Synapsa od 2013 roku jest ośrodkiem psychoterapeutycznym, psychologicznym, seksuologicznym skupiającym doświadczonych profesjonalistów oferujących pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić

Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA Kraków oferuje konsultacje w zakresie: psychiatra, psychiatra dziecięcy, psycholog, psycholog dziecięcy, seksuolog, seksuolog dla par, terapia par, terapia małżeńska, psycholog w języku angielskim